Alkoholi katkaisuhoito

Alkoholiriippuvaiselle on ominaista usein toistuva- tai jatkuva alkoholinkäyttö. Alkoholin käytöstä seuraa psyykkiset ja fyysiset vieroitusoireet, minkä vuoksi alkoholin käyttö helposti jatkuu, haitoista huolimatta. Hoitoon kannattaa hakeutua, mikäli ei kykene lopettamaan alkoholin käyttöään omin avuin.

Takaisin

Tilannearvio

Tilannearvio

Asiakkaaksi voi hakeutua ilman ajanvarausta a-klinikan päivystysajalla arkisin klo 8-11, sisäänkäynti sairaalan 1.kerroksesta tai ajanvarauksella numerosta 044 417 2115. A-klinikalla tehdään tilannearvio eri tutkimusmenetelmiä käyttäen.

Seuraavat vaiheet

Lääkkeetön kotihoito

Lääkkeetön kotihoito

Vieroitusoireet ja vointi eivät edellytä lääkkeellistä hoitoa, vaan päihteettömyyden tuki riittää.

Seuraavat vaiheet

Avokatko

Avokatko

Vieroitusoireet edellyttävät lääkkeellistä hoitoa, mutta ovat turvallista hoitaa kotona. Lääkehoidosta päättää lääkäri, a-klinikan hoitajan konsultaation perusteella. Avokatkon lääkehoidossa on kuitenkin usein perusteltua päivittäiset seurantakäynnit a-klinikalla.

Seuraavat vaiheet

Katkojakso osastolla

Katkojakso osastolla

Mikäli avokatkon turvallinen toteuttaminen ei ole mahdollista tai vointi vaatii ympärivuorokautista seurantaa katkaisuhoito toteutetaan päihdekuntoutuskeskuksella. Katkaisuhoito päihdekuntoutuskeskuksella voi olla myös lääkkeetöntä.

Seuraavat vaiheet

Sisätautien päivystys

Sisätautien päivystys

Mikäli tilannearviossa herää huoli somaattisesta voinnista, ohjataan asiakas lääkärin arvioon. Somaattisten lisätutkimusten jälkeen arvio katkaisuhoidon järjestämiseksi.

Seuraavat vaiheet