Dialyysi – peritoneaalidialyysipotilaan polku

Dialyysihoitoa vaativaa munuaisten vajaatoimintaa voidaan hoitaa kotona tehtävällä peritoneaali- eli vatsakalvodialyysillä.

Kotona tehtävä hoito aloitetaan, kun siitä on etukäteen sovittu ja olet valmis siihen ja peritoneaalidialyysikatetri toimii hyvin. Ennen kotiin siirtymistä sinut opetetaan sairaalassa hyvin hoidon toteuttamiseen. Opetukseen osallistuu sairaalan henkilökuntaa ja laitevalmistajan  edustaja.

 

Munuais- ja maksaliitto

Terveyskylän munuaistalo

 

Takaisin

Munuaisten vajaatoiminta

Munuaisten vajaatoiminta

Potilaat hakeutuvat terveyskeskuslääkärin vastaanotolle epämääräisten oireiden perusteella; väsyttää, on etovaa oloa, on ruokahaluttomuutta, väsyttää, eikä mikään huvita.

Tutkimuksissa ilmenee munuaisten vajaatoiminta ja tehdään lähete erikoissairaanhoitoon sisätautipoliklinikalle. Siellä ohjelmoidaan jatkotutkimuksia ja tehdään hoitosuunnitelma.

Munuaisten vajaatoiminta voi tulla yllättäen tai pikkuhiljaa etenemällä. Se voi olla jonkin taudin komplikaatio tai se voi aiheuttaa oireita, joiden perusteella löytyy aiheuttajasairaus. Esimerkiksi diabetes, hoitamaton verenpainetauti ja synnynnäiset rakenteelliset muutokset voivat olla taudin aiheuttajia.

Seuraavat vaiheet

Hoitomuodon valinta

Hoitomuodon valinta

Poliklinikkakontrollien jatkuessa huomataan, että tautisi etenee ja hoitovaihtoehtojen valinta tulee ajankohtaiseksi.

Hoitovaihtoehtoja:

konservatiivinen hoito, eli seurataan tilanteen kehittymistä, jatketaan jo mahdollisesti aloitettua lääkehoitoa ja pidetään kiinni ruokavaliosuunnitelmasta.

peritoneaalidialyysihoito, eli aloitetaan dialyysihoito vatsaonteloon asennettavan katetrin kautta ja päivitetään lääkehoito ja ruokavalio-ohjeet. Vatsakalvo toimii dialyysikalvona ja hoito tapahtuu vatsaonteloon ja sieltä pois valutettavan nesteen avulla. Sinut perehdytetään hoitoon sairaalassa ja sen jälkeen huolehdit hoidostasi kotona. Hoitoon kuuluu olennaisena osana noin kuukauden välein tapahtuvat poliklinikkakontrollit tarvittavine tutkimuksineen.

hemodialyysihoito, eli aloitetaan veritien kautta hemodialyysilaitteella tehtävä hoito. Hoito vaatii toimivan veritien, joko valtimo/laskimoavanteen tai suureen keskuslaskimoon asennetun katetrin. Hoitoon kuuluu päivitetty lääkehoito ja ruokavalio-ohjeet. Hemodialyysiä voidaan tehdä sairaalassa tai kotona.

 

Seuraavat vaiheet

Peritoneaalidialyysi

Peritoneaalidialyysi

Keskustelujen ja pohdinnan jälkeen hoitomuodoksesi on valittu peritoneaalidialyysi. Siinä dialyysikalvona toimii vatsakalvo, jonka läpi haitalliset kuona-aineet ja ylimääräinen neste poistuvat elimistöstä.

PD-hoito (peritoneaalidialyysi) vaatii vatsaonteloon asennetun dialyyiskatetrin ja hoidossa käytettävät dialyysinesteet.

PD-hoito tehdään joko ns. käsivaihdoilla (CAPD) tai erillisen laitteen avulla (APD). Hoitoa tehdään päivittäin, ns. välipäiviä ei ole. Toteutat hoidon kotona ja olet itse vastuussa sen toteuttamisesta.

Seuraavat vaiheet

Peritoneaalidialyysikatetri

Peritoneaalidialyysikatetri

Hoidon toteuttamista varten tarvitset peritoneaalidialyysikatetrin.

Se on vastaonteloon vatsanpeitteiden läpi pysyvästi asennettu muovinen katetri, jota pitkin dialyysinesteet valutetaan vatsaonteloon ja sieltä pois.

Katetri on pehmeä, noin 50 - 60 cm pitkä silikoninen putki, joka asennetaan alavatsalle. Katetrista noin 15 cm on elimistön ulkopuolella. Katetri kiinnittyy erillisellä cuffilla, eli vanun kaltaisella materiaalilla ihonalaiskudokseen.

Seuraavat vaiheet

Lähete peritoneaalidialyysikatetrin asennukseen

Lähete peritoneaalidialyysikatetrin asennukseen

Kun arvioitte lääkärisi kanssa vointiasi ja tulette siihen tulokseen, että PD-hoidon aloittaminen alkaa olla lähellä, tekee lääkäri sinusta lähetteen kirurgian poliklinikallle.

Siellä lähete käsitellään kiireellisyysluokan mukaan. Vatsaelinkirurgi katsoo lähetteesi ja sinulle ehdotetaan leikkausaikaa.  Sinut saatetaan kutsua käymään kirurgian poliklinikan vastaanotolla. Siellä sinulle kerrotaan leikkaukseen liittyvistä asioista ja mahdollisista toimenpidettä edeltävistä tutkimuksista.

Kun odotat leikkausaikaa, olet yhä munuais/sisätautien poliklinikan seurannassa ja hoidossa. Sinun pitää noudattaa annettuja hoito-ohjeita leikkausta odottaessasi ja pidettävä huoli mahdollisimman hyvästä fyysisestä kunnosta. Leikkaukseen jonotusaika vaihtelee, on yleisimmin 1 - 2 kk.

Seuraavat vaiheet

Peritoneaalikatetrin asennus

Peritoneaalikatetrin asennus

Peritoneaalidialyysikatetrin asennus tapahtuu sairaalan leikkausosastolla. Tulet sairaalaan joko edellisenä iltana tai toimenpideaamuna. Kaikki tarvittavat tutkimukset on tehty sitä ennen.

Toimenpide tehdään yleisimmin nukutuksessa ja sen tekee vatsaelinkirurgi. Olet sairaalassa 2 - 3 päivää toimenpiteen jälkeen. Leikkauksen jälkeen vointiasi tarkkaillaan normaalin leikkauksen jälkeisen tarkkailun tapaan. Asennettua PD-katetria ja vatsaonteloa huuhdellaan dialyysinesteellä. Sillä testataan katetrin toimintaa. Huuhtelun jälkeen katetria ei käytetä ennen varsinaisen dialyysihoidon aloitusta.

Saat kotiin ohjeet katetrin ja sen juuruksen seurannasta ja hoidosta. Saat myös ohjeet kivunhoidosta. Kotiinlähtövaiheessa tehdään myös alustava suunnitelma PD-hoidon aloittamisesta.

 

Seuraavat vaiheet

Opetus ja ohjaus

Opetus ja ohjaus

Käyt PD-poliklinikalla noin 8 - 10 vrk kuluttua katetrin asennuksesta. Sillä käynnillä tarkistetaan asennetun PD-katetrin juuren, kiinnitysteippien ja ihon kunto, sekä kysellään muutenkin kuulumiset.

Käynnillä kerrataan ohjeet yleisistä hygieniakäytännöistä ja perehdytään erityisesti elämään asennetun PD-katetrin kanssa. Käynnillä kerrataan myös lääkehoitoon ja ruokavalioon sekä liikuntaan liittyviä asioita.

Tällä käynnillä aletaan suunnitella varsinaisen PD-hoidon käynnistämisen aikataulua. Se alkaa useimmiten noin kahden viikon kuluttua PD-katetrin asennuksesta.

Seuraavat vaiheet

Peritoneaalidialyysin aloitus

Peritoneaalidialyysin aloitus

Peritoneaalidialyysiä voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla. Puhutaan CAPD- ja APD-hoidoista.

CAPD-hoidossa potilas huolehtii dialyysin toteuttamisesta käsin; nesteet valutetaan vatsaonteloon ja sieltä ulos käsin ennalta suunnitellun ohjelman mukaisesti.

APD-hoidossa nesteiden sisään- ja ulosvalutuksessa on apuna sitä varten suunniteltu laite. Hoito toteutetaan pääosin yöllä ennalta suunnitellun ohjelman mukaisesti.

CAPD-hoitoa käytetään hoidon alkuvaiheessa ja myöhemmin siirrytään APD-hoitoon. Sinut kutsutaan sairaalaan vuodeosastolle opettelemaan kummankin hoitomuodon  toteuttamista.

Seuraavat vaiheet

CAPD-hoito

CAPD-hoito

Peritoneaalidialyysihoidon aloitusta varten sinut kutsutaan sairaalaan vuodeosastolle. Osastojakso kestää 2-3 päivää voinnistasi ja hoidon teknisestä onnistumisesta riippuen.

Hoidot toteutetaan ns. käsivaihtoina (CAPD); valutat dialyysinesteet käsin vatsaonteloon ja sieltä ulos asennetun PD-katetrin kautta sinulle laaditun ohjeen mukaan. Opetusvaiheessa teet kaikki tarvittavat toimenpiteet sinulle nimetyn sairaanhoitajan kanssa yhdessä ja pikkuhiljaa opit ottamaan itse vastuun hoidon toteutuksesta.

Ennen kotiutusta varmistetaan riittävä tietotaitosi ja käydään läpi hoitotarvikejakeluun liittyvät asiat. Samalla tarkistetaan vielä kerran yhteystiedot, saat PD-hoitajan, sinua hoitaneen vuodeosaston sekä päivystyspoliklinikan puhelinnumerot. Myös sinun yhteystietosi päivitetään.

Seuraavat vaiheet

APD-hoito

APD-hoito

Kun olet omaksunut CAPD-hoidon periaatteet, se toimii hyvin ja olet hyvässä kunnossa, voidaan siirtyä APD-konehoitoon. APD-konehoitoon siirtyminen ja opetus tapahtuu sairaalan vuodeosastolla. Opetuksesta vastaa laitevalmistajan edustaja yhdessä vuodeosaston henkilökunnan kanssa. Sinulle tuttu PD-hoitaja ei osallistu varsinaiseen opetukseen, mutta hän toimii yhteyshenkilönä.

APD-konehoitoon liittyy laiteteknisiä asioita, joihin sinut perehdytetään. Saat ohjeet hoidon toteuttamiseen ja ohjeet mahdollisia ongelmatilanteita, esim. sähkökatko, varten.

Vuodeosastojakso kestää 2 - 3 vuorokautta, voinnistasi, hoidon teknisestä onnistumisesta ja asioiden sisäistämisestä riippuen.

Seuraavat vaiheet

Tarvikejakelu

Tarvikejakelu

Oletpa CAPD- tai APD-hoidossa, sinulle selvitetään vuodeosastolla ja /tai poliklinikalla tarvikejakeluun liittyvät asiat.

Vuodeosaston henkilökunta järjestää sinulle aloitustarvikkeet kotiin, mutta jatkossa olet itse vastuussa tarvikkeiden riittävyydestä. Voit sopia itsellesi parhaiten sopivan apteekin kanssa tarvittavien dialyysinesteiden toimittamisesta, tilausväleistä ja toimitustavoista. Hoitoon liittyvät välineet, esim. suojakuoret, saat poliklinkkakäyntiesi yhteydessä sairaalalta.

Vuodeosaston ja poliklinikan henkilökunta ohjaa sinua näiden hankintojen aloittamisessa.

Seuraavat vaiheet

Seuranta

Seuranta

Teet kotona jatkuvaa hoidon ja voinnin seurantaa sinulle annettujen ohjeiden mukaan. Opit tunnistamaan vointisi muutokset. Saat ohjeet, mihin otetaan yhteys laiteongelmissa ja voinnin muutoksissa.

Käyt poliklinikkakontrolleissa alkuun tiheämmin, mutta jatkossa voinnin ja hoidon vakiinnuttua kontrollit tehdään noin 1 kk välein. Kontrollikäyntiä varten käyt laboratoriokokeissa, tapaat PD-sairaanhoitajan ja lääkärin. Käynnillä päivitetään vointisi ja hoidon tekninen onnistuminen sekä hoitosuunnitelma, päivitetään hoitoon liittyvät lääkärin määräykset ja sovitaan jatkokontrolleista.

Seuraavat vaiheet

Terapeutit

Terapeutit

Hoidon alkuvaiheessa sinulle järjestetään tapaaminen eri hoitoon olennaisesti liittyvien ammattilaisten kanssa.

Tapaat ravitsemusterapeutin, jonka kanssa päivitätte ruokavaliossa huomioitavat asiat. Ravitsemusterapeutin tapaamisia järjestetään vähintään kerran vuodessa ja tarpeen mukaan useamminkin. Oikea ruokavalio on tärkeä osa hoidon onnistumista.

Tapaat myös sosiaalityöntekijän. Hän neuvoo sinua sosiaaliturvaan ja -etuuksiin liittyvissä asioissa. Dialyysihoito aiheuttaa kustannuksia ja hän on oikea ihminen neuvomaan korvausasioissa. Sosiaalityöntekijä auttaa myös sairausloma- ja eläkeasioiden selvittelyissä. Tapaamisia järjestetään jatkossa tarpeen mukaan.

Sinulle järjestetään myös jalkaterapeutin vastaanotto. Hän kartoittaa jalkojen kunnon ja antaa sinulle hoito-ohjeet. Tapaamisia järjestetään jatkossa tarpeen mukaan.

Seuraavat vaiheet

Peritoneaalidialyysihoidon päättyminen

Peritoneaalidialyysihoidon päättyminen

Peritoneaalidialyysi päättyy onnistuneeseen munuaisensiirtoon, hemodialyysiin siirtymiseen tai kuolemaan. Peritoneaalidialyysi ei ole parantavaa, vaan elimistön omaa toimintaa tukevaa hoitoa. Kokonaisvoinnin huonotessa elimistöä tukeva hoito ei enää välttämättä auta ja seurauksena on kuolema.

Hemodialyysistä on tehty oma  hoitopolku, jonka löydät SOSTERIN aikuisten asiakaspoluista.

Seuraavat vaiheet

Munuaisensiirto

Munuaisensiirto

Peritoneaalidialyysin tavoitteena on saada sinut siihen kuntoon, että munuaisensiirto on mahdollinen.

Siirtoselvittelyt aloitetaan mahdollisimman pian, ehkä jo munuaispoliklinikalla ennen varsinaisen peritoneaalidialyysihoidon aloittamista. Selvittelyihin kuuluu erilaisia verikokeita, rtg-tutkimuksia, hammaslääkärissä käynti ja mahdollinen hammashoito. Valmisteluohjelma on tarkkaan määritelty ja etenemme siinä vaihe vaiheelta.

Kun kaikki tarvittavat tutkimukset on tehty, lähtee lähete Helsinkiin elinsiirtotoimistoon ja sieltä tulee tieto siirtolistalle hyväksymisestä. Munuaisensiirron odotusaika voi olla pitkä, siihen kannattaa varautua. Kerromme täällä seurantakäynneillä etukäteen munuaisensiirtolistalla olemisesta ja varsinaiseen elinsiirtoon lähtemiseen liittyvistä asioista ja teemme tarvittavia seuranatatutkimuksia.

Peritoneaalidialyysihoito päättyy onnistuneeseen munuaisensiirtoon.

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.