Hammashoidon asiakaspolku ikääntyneille

Ikääntyneille tarjotaan samat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut kuin muullekin väestölle. Palveluihin hakeudutaan itsenäisesti.
Osa ikääntyneistä onkin jo säännöllisen julkisen tai yksityisen hammashoidon piirissä. Hoidossa käyntiä tulisi jatkaa hoitavan hammaslääkärin suositusten mukaan ikääntyessäkin.

Ikääntyminen vaikuttaa suun terveyteen usealla tavalla. Suun kuivuus lisääntyy ikääntyneillä ja limakalvot ohenevat, mikä altistaa sieni-infektiolle. Hampaiden reikiintyminen voi ikääntyneillä edetä pitkällekin oireetta. Yleissairaudet ja lääkkeet vaikuttavat suun terveyteen monin eri tavoin.
Suuhygienian ylläpitäminen voi olla hankalampaa, kun näkökyky, käden motoriikka tai muisti huononee. On kuitenkin tärkeää huolehtia suun ja proteesien puhtaudesta. Tarvittaessa suuhygienisti ohjaa ja neuvoo potilaita, omaisia ja hoitolaitoksen henkilökuntaa, jotta nämä tunnistavat suun ongelmat ja osaavat toteuttaa potilaan suun ja proteesien puhdistamisen ja hakea hammashuollon palveluja tarvittaessa. Jotta ikääntyneen pureskelukyky säilyy riittävänä ja suu pysyy kivuttomana, tarvitaan kaikkien ikäihmisten kanssa toimivien yhteistyötä.

Hampaiden hoidon aloittaminen ei ole koskaan myöhäistä. Suun terveys vaikuttaa yleisterveyteen ja perussairauksien hoitotasapainoon. Terve suu parantaa elämänlaatua monin tavoin.

Lisätietoa:
Hyvä suunterveys on osa terveyttä!
Ikääntyneiden suunterveys 
Ikäihmisen opas parempaan suunhoitoon
Autettavan asiakkaan suun puhdistus -video

Takaisin

Asiakkuuden aloittaminen

Asiakkuuden aloittaminen

Asiakas, hänen omaisensa tai hoitolaitoksen työntekijä voi soittaa ajanvarausta varten Hammashuollon keskitettyyn ajanvaraukseen p. 015-5277114 arkisin 8-15. Ikääntyneiden, kuten muunkin väestön, hammashoito jaetaan kiireelliseen ja kiireettömään hoitoon. Puhelimessa haastattelemalla hammashoitaja määrittää asiakkaan hoidon tarpeen kiireellisyyden. Hammashoitaja myös varaa ajan suuhygienistin tai hammaslääkärin vastaanotolle tarpeen mukaan.

Ikääntyneen puolesta ajanvarausta tehtäessä on huomioitavaa kertoa mahdollisimman tarkkaan asiakkaan suun ja hampaiston oireista ja vaivoista.
Jos asiakkaalla on liikuntarajoitteita, verenohennuslääkkeitä tai osteoporoosilääkkeitä tai asiakas tarvitsee antibioottiprofylaksian tai edeltävästi laboratoriokokeen (INR-mittaus), niistä olisi hyvä kertoa jo aikaa varatessa.

Seuraavat vaiheet

Hammashoitolaan saapuminen

Hammashoitolaan saapuminen

Hammashoitolaan saavuttaessa mukana tulisi olla potilaan ajantasainen lääkityslista ja mahdolliset lääkeaineallergiat. Jos on määrätty antibioottiprofylaksia otettavaksi 1 tunti ennen hammashoitoa, on tärkeää tietää, onko potilas ottanut sen sovitusti hoitolaitoksessa tai kotona.
Potilaalla tulisi olla saattaja mukana, jos potilas ei itse pysty kertomaan vaivoistaan tai hän on liikuntarajoitteinen. Saattajan tulisi osata kertoa potilaan terveydentilasta ja suun vaivoista, sekä siirtää liikuntarajoitteinen potilas hammashoidon hoitotuoliin ja siitä pois. Saattajan tehtävänä on myös toimittaa jatkohoito-ohjeet tiedoksi hoitolaitokselle tarvittaessa.
Jos potilaalle suunnitellaan hammasprotetiikkaa, lähiomaiselta tai edunvalvojalta tulisi pyytää hyväksyntä. Hammaslääkäri voi tarvittaessa tehdä kustannusarvion proteesista.

Seuraavat vaiheet

Kiireetön hammashoito

Kiireetön hammashoito

Kiireetöntä hammashoitoa ovat esimerkiksi hammastarkastukset, proteesien uusimiset ja suuhygienistin suorittama ennaltaehkäisevä hammashoito.

Hammastarkastuksessa on tärkeää käydä säännöllisesti, vaikkei suussa vaivoja tai kipuja olisikaan. Tarkastuksessa seurataan mm. hampaissa olevien vanhojen paikkojen kuntoa, reikiintymistä sekä limakalvojen ja ikenien terveyttä. Tarkastuksen perusteella suunnitellaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jolla ehkäistään aikaisessa vaiheessa ongelmia, jotka voisivat edetessään aiheuttaa kipuja.
Hampaaton suukin tarvitsee säännölliset tarkastukset. Hampaattoman suun tarkastuksessa katsotaan mm. proteesien istuvuutta ja limakalvojen terveyttä.

Lisätietoja kiireettömän hammashoidon sisällöstä löytyy Kiireettömän hammashoidon asiakaspolusta

Seuraavat vaiheet

Kiireellinen hammashoito

Kiireellinen hammashoito

Kiireellistä ja puolikiireellistä hoitoa ovat esimerkiksi hammassäryt, tapaturmat, leikkaukseen menevän potilaan hammashoito ja proteesin rikkoutumiset, jotka aiheuttavat vaivaa suussa.

Lisätietoa Kiireellisen hammashoidon asiakaspolusta

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta asiakaspolusta tämän linkin kautta.