Hammashoidon asiakaspolku vammaisille ja kehitysvammaisille

Vammaisille ja kehitysvammaisille tarjotaan hammashuollossa samoja kiireellisen ja kiireettömän hammashoidon palveluja kuin muullekin väestölle. Kehitysvammaisilla on lisäksi mahdollisuus liittyä kutsujärjestelmään.

Takaisin

Kiireetön hammashoito

Kiireetön hammashoito

Tämä asiakaspolku kuvaa vammaisten ja kehitysvammaisten kiireettömän hoidon asiakaspolkua.

Kiireellistä hammashoitoa esitellään Kiireellisen hammashoidon asiakaspolussa. Kiireellistä ja puolikiireellistä hammashoitoa on esimerkiksi hammassäryt, tapaturmat,suun turvotukset sekä muut suun vaivat.
Hammashuoltoon voi ottaa yhteyttä, kun on
- perusteltu epäilys, että asiakkaan lisääntynyt levottomuus, painon lasku, heikkenevä kunto, ruoka-haluttomuus, kivuliaisuus, sekavuus tai vaikeutunut nieleminen tai puhuminen johtuu kuivasta suusta, kivusta suun limakalvoilla, tulehtuneista hampaista tai proteesiongelmista
- asiakkaalla on tulehtuneet ikenet ja / tai reikiintyneet, tulehtuneet, heiluvat, aristavat tai särkevät hampaat, joilla pureskelu aiheuttaa kipua suun limakalvoilla
- proteesien käyttö on vaikeutunut
- suussa oleva haava ei parane kahdessa viikossa ja / tai limakalvomuutokset laajenevat tai pahenevat
- suun tai leukojen alueella esiintyvä turvotus
- haittaava pahanhajuinen hengitys

Seuraavat vaiheet

Kiireetön hammashoito vammaisille

Kiireetön hammashoito vammaisille

Kiireetöntä hammashoitoa ovat esimerkiksi määräaikaistarkastukset, oireettomat sairauden epäilyt, säännölliseen hoidossa käyntiin liittyvä suuhygienistin suorittama iensairauksien hoito (esim. hammaskiven puhdistus) ja huonosti istuvaan hammasproteesiin liittyvä kokonaishammashoito.

Seuraavat vaiheet

Ajan varaaminen

Ajan varaaminen

Vammaisen puolesta ajanvarausta tehtäessä on huomioitavaa kertoa mahdollisimman tarkkaan asiakkaan suun ja hampaiston oireista ja vaivoista.
Jos asiakkaalla on liikuntarajoitteita, verenohennuslääkkeitä tai osteoporoosilääkkeitä tai asiakas tarvitsee antibioottiprofylaksian tai edeltävästi laboratoriokokeen (INR-mittaus), niistä olisi hyvä kertoa jo aikaa varatessa.

Seuraavat vaiheet

Saapuminen hammashoitolaan

Saapuminen hammashoitolaan

Hammashoitolaan saavuttaessa mukana tulisi olla asiakkaan ajantasainen lääkityslista ja mahdolliset lääkeaineallergiat. Jos on määrätty antibioottiprofylaksia otettavaksi 1 tunti ennen hammashoitoa, on tärkeää tietää, onko asiakas ottanut sen sovitusti hoitolaitoksessa tai kotona.
Asiakkaalla tulisi olla saattaja mukana, jos asiakas ei itse pysty kertomaan vaivoistaan tai hän on liikuntarajoitteinen. Saattajan tulisi osata kertoa asiakkaan terveydentilasta ja suun vaivoista sekä siirtää liikuntarajoitteinen potilas hammashoidon hoitotuoliin ja siitä pois. Saattajan tehtävänä on myös toimittaa jatkohoito-ohjeet tiedoksi hoitolaitokselle tarvittaessa.

Seuraavat vaiheet

Vammaisten hammashoidon erityispiirteitä

Vammaisten hammashoidon erityispiirteitä

Aisti- ja muista vammoista kärsiville henkilöille, kuten jonkin halvauksen saaneille, suun omahoito on tärkeää. Suuhygieniasta huolehtiminen, terveelliset ruokailutavat ja muut tottumukset varmistavat hyvän suun terveyden. Asiakkaan päivittäisestä hoidosta vastaava henkilökunta huolehtii ja toteuttaa asiakkaan suun ja mahdollisten proteesien puhdistamisen vähintään kerran päivässä, jollei potilas siitä itse suoriudu. Myös kotihoidossa olevilla henkilöillä huolehditaan, että suun päivittäinen puhdistus toteutuu.

Hammashoitolasta saa neuvontaa suun puhdistamisessa.

Lisätietoja:
Yleistietoa suunterveydestä
Videoita suun terveyden huolehtimisesta vammaisille, kehitysvammaisille, hoitohenkilökunnalle ja omaisille

Lisätietoa kiireettömän hammashoidon sisällöstä Kiireettömän hammashoidon asiakaspolussa.

Seuraavat vaiheet

Kehitysvammaisen asiakkaan kiireettömän hammashoidon asiakaspolku

Kehitysvammaisen asiakkaan kiireettömän hammashoidon asiakaspolku

Hammashoitola kutsuu kutsujärjestelmässä olevat kehitysvammaiset asiakkaat määräaikaistarkastukseen tai suuhygienistin vastaanotolle. Kutsu lähetetään asiakkaan nimellä kirjeellä kotiosoitteeseen. Aikaa voi siirtää Hammashuollon yhteisen ajanvarauksen p. 015-5277114 (arkisin 8-15) kautta.
Omaiset, hoitolaitoksen henkilökunta tai muu asiainhoitaja voi ottaa yhteyttä Hammashuollon yhteiseen ajanvaraukseen asiakkuuden aloittamiseksi niille kehitysvammaisille asiakkaille, jotka eivät vielä kuulu kutsujärjestelmään.

Seuraavat vaiheet

Asiakkuuden aloittaminen

Asiakkuuden aloittaminen

Omainen voi asiakkaan puolesta varata kiireetöntä hammashoitoa varten ajan Hammashuollon keskitetystä ajanvarauksesta p. 015-5277114 arkisin klo 8-15. Hammashoitaja arvioi puhelimessa potilaan haastattelun ja potilastietojen perusteella hoidon tarpeen ja sen kiireellisyyden. Hammashoitaja varaa ajan hammaslääkärin vastaanotolle 3-6 kuukauden sisällä.

Seuraavat vaiheet

Hammaslääkärin tarkastus ja hoitosuunnitelma

Hammaslääkärin tarkastus ja hoitosuunnitelma

Hammaslääkärin tarkastuksessa selvitetään haastattelun, suun tutkimuksen ja lisätutkimusten avulla suun terveydentila. Suun terveydentilan perusteella hammaslääkäri tekee yhdessä potilaan ja hänen edustajansa kanssa yksilöllisen hoitosuunnitelman, johon voi sisältyä myös ennaltaehkäisevää hoitoa suuhygienistillä. Tarvittaessa hammaslääkäri voi tehdä kokonaishoidosta kustannusarvion.
Hammaslääkäri tekee myös yksilöllisen suusairausriskin arvioinnin, jonka perusteella määritetään tarkastusväli ja seuraavan hoitojakson ajankohta.

Seuraavat vaiheet

Hoidon toteutus

Hoidon toteutus

Hoitosuunnitelman mukaiseen hoitoon tarvittavat ajat varataan hammashoitolasta ja hoito voidaan toteuttaa yhteistyönä erikoissairaanhoidon kanssa. Suuhygienistin vastaanottokäynnillä suuhygienisti voi laatia yksilölliset suunhoito-ohjeet ja käydä ne läpi hoitohenkilökunnan edustajan tai omaisen kanssa.

Lisätietoja suun terveydestä:
Opas kehitysvammaisen lasten tai nuorten suunhoitoon
Videoita suun terveyden huolehtimisesta

Lisätietoja kiireettömän hoidon sisällöstä Kiireettömän hammashoidon asiakaspolussa

Seuraavat vaiheet

Seuraavan hoitojakson ajankohta

Seuraavan hoitojakson ajankohta

Kun hoitosuunnitelmassa määritelty aika on kulunut, hammashoitola lähettää ajanvarauskirjeen potilaan nimellä kotiosoitteeseen uuden hoitojakson aloitusta varten.

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta asiakaspolusta tämän linkin kautta.