Kasvatus- ja perheneuvolan asiakaspolku (Perhepalvelukeskus)

Kunnilla on velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa asukkailleen. Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi.

Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy

 • lasten kasvun ja kehityksen,
 • perhe-elämän,
 • ihmissuhteiden tukemista sekä
 • sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja asiantuntijaneuvontaa.

Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Takaisin

Asiakkaaksi hakeutuminen

Asiakkaaksi hakeutuminen

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä?

Kun sinulle tulee huoli lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa, perheen elämään liittyvissä asioissa, ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Voit ottaa yhteyttä myös, jos koet tarvetta neuvontaan erilaisissa perheen pulmatilanteissa tai kriiseissä.

Yleisimpiä yhteydenoton syitä ovat mm. lapsen tai nuoren ikäkausikriisi, vanhemmuuden pulmatilanteet ja vanhempien eron jälkeiset pulmat.

Kasvatus- ja perheneuvola palvelee lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan. Ikäraja 0-23 vuotta.

Miten otan yhteyttä?

Jos otat yhteyttä ensi kertaa, soita lasten ja nuorten palveluluukkuun ma-pe klo 8-15 puh. 015 527 7000 tai sähköisellä lomakkeella. Chat auki myös klo 8-15 Luukun nettisivulla

Jos olet jo asiakkaana, voit soittaa asioitasi hoitavalle työntekijälle.

Asiakkaaksi ohjautuminen voi tapahtua perheen luvalla myös yhteistyötahojen kautta mm. neuvola, lastensuojelu, koulu, toimintaterapia, puheterapia ja kaikki muut lapsen ja perheen ympärillä työskentelevät tahot.

Jos olet yhteistyökumppani, voit soittaa asiakasperheesi luvalla Luukulle tai suoraan asiakasperheesi asiaa hoitavalle työntekijälle.

 

Seuraavat vaiheet

Asiakkaan tilanteen arviointi ja tukitoimien suunnittelu

Asiakkaan tilanteen arviointi ja tukitoimien suunnittelu

 • Huoliyhteydenottosi siirtyy Luukun työntekijältä tai henkilöltä, jolle olet antanut luvan yhteydenottoon, moniammatilliseen alkuarviointityöryhmään. Työryhmässä sinulle ja perheellesi valikoituu oma työntekijä, joka ottaa yhteyttä ajanvarausasiassa tai saat kutsukirjeen käynnille.
 • Perheneuvolassa teemme työtä pääsääntöisesti psykologi-sosiaalityöntekijä-työpareina.

Seuraavat vaiheet

Perheen kanssa työskentely

Perheen kanssa työskentely

 • Perheneuvolatyö on lakisääteistä kasvatus- ja perheneuvonnan työtä, jota kunnan tulee järjestää asukkailleen (SHL 14 §).
 • Perheneuvolatyö on kuntalaiselle aina luottamuksellista ja maksutonta. Työskentelyssä pyritään asiakaslähtöisyyteen, ja työskentelystä sovitaan aina palvelua hakevan kanssa.
 • Kun perhe tulee asiakkaaksi, arvioidaan perheen ja yksilöasiakkaan kanssa tilannetta. Yhteisiä arviointikäyntejä on 1-6 kertaa. Alkuarvioinnin jälkeen päätetään työskentely tai laaditaan yhdessä perheen kanssa jatkosuunnitelma. Alkuarviointiin ja suunnitteluun otetaan mukaan perheen luvalla myös yhteistyötahoja esim. päivähoidosta, koulusta tai lastensuojelusta, tilanteen mukaan. Prosessin kesto voi olla yksittäisiä kertoja, 3-6 kertaa tai jopa vuosia riippuen tilanteesta.

Perheneuvolatyön erilaisia työmuotoja ovat mm.:

 • Neuvonta ja ohjaus lapsille, nuorille ja vanhemmille
 • Lapsen tai nuoren terapeuttisen tuen käynnit
 • Lapsen yksilöpsykologinen tutkimus
 • Perhetutkimus, sisältää työparityöskentelyä
 • Vanhemmuuden ja kasvatuksen tukeminen
 • Lausuntotyöskentelyä, toimeksiannot saadaan lastenvalvojalta, lastensuojelulta ja käräjäoikeudesta
 • Erotyöskentely: lasten ja aikuisten yksilöllinen erotyöskentely tai erovertaisryhmä
 • Muuta perheneuvolatyöhön sisältyvää toimintaa:
 • Konsultaatio muille ammattilaisille
 • Yhteistyö perheen luvalla päiväkoti- ja kouluverkostojen sekä lastensuojelun kanssa
 • Sijaisvanhempien tukeminen
 • Tehdään tarpeen mukaan lähete erikoissairaanhoitoon, esim. lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, toimintaterapia

Seuraavat vaiheet

Tuen tarpeen päättyminen

Tuen tarpeen päättyminen

 • Asiakkuus päättyy, kun lapsen, nuoren tai perheen tarpeiden mukaiset asiat on käsitelty. Asiakkuuden loppuvaiheessa arvioidaan, ovatko ne huolet, joiden vuoksi perheneuvolaan on otettu yhteyttä, helpottaneet.
 • Asiakkuus lopetetaan yhdessä keskustellen ja asiakaslähtöisesti.
 • Mahdollinen seurantakontakti sovitaan

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta asiakaspolusta tämän linkin kautta.