Lähisuhdeväkivaltatyön asiakaspolku

Lähisuhdeväkivalta on yleistä ja siihen usein liittyy häpeää, syyllisyyttä ja pelkoa. Lähisuhdeväkivallasta kärsitään noin joka viidennessä perheessä iästä, sukupuolesta, sosiaalisesta, taloudellisesta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Lähisuhdeväkivaltatyön tarkoituksena on saada lähisuhdeväkivaltaa kokeneet asiakkaat avun ja palvelujen piiriin. Väkivallan uhrin, tekijän, lasten ja koko perheen auttamiseksi laaditaan yhdessä suunnitelma.

Väkivalta on tietoinen teko, jonka voi estää.

Akuutissa tilanteessa ota yhteys 112.

Takaisin

Asian vireilletulo

Asian vireilletulo

Tutkimusten mukaan uhrit toivovat, että heiltä kysyttäisiin terveydenhuollon piirissä suoraan väkivaltakokemuksista. Sosterissa vastaanottotilanteissa kysytään THL:n suodatinkysymykset tilanteissa, joissa ammattilaiselle herää epäily lähisuhdevälivallasta tai kysyminen kuuluu yksikön hoitotapoihin.

Haluamme rohkaista asiakkaita puhumaan ongelmistaan luottamuksellisesti. Voit itse ottaa asian puheeksi missä tahansa sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 

Seuraavat vaiheet

Tilanteesi kartoitus

Tilanteesi kartoitus

THL:n lähisuhdeväkivallan arviointilomakkeen mallin mukaan keskustellaan aiheesta, annetaan tietoa tilanteen selvittelystä ja tarjotaan konkreettista apua.

Lähisuhdeväkivaltaa esiintyy useissa erimuodoissa muun muassa; fyysistä, henkistä, taloudellista, kemiallista, hengellistä ja kulttuuriin liittyvää väkivaltaa.

Seuraavat vaiheet

Apu ja tuki

Apu ja tuki

Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelee lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilöitä, jotka kartoittavat tilanteesi tarkemmin. Tarvittaessa tilannettasi voidaan miettiä yhdessä moniammatillisen riskin arvioinnin menetelmän  - MARAKin avulla.

Hankalissa tilanteissa voit olla suoraan yhteydessä myös alueen turvakoteihin:

Mikkelin turvakoti

Imatran turvakoti

Joensuun turvakoti

Nettiturvakoti

Alueellamme toimii myös perheasiain neuvottelukeskusrikosuhripäivystys ja kriisikeskus, joista voit hakea apua tilanteeseesi.

 

Seuraavat vaiheet

Väkivallantekijän kanssa tehtävä työ

Väkivallantekijän kanssa tehtävä työ

Myös tekijää voidaan auttaa! Ota asia rohkeasti puheeksi sosiaali- ja terveyspalveluissa tai perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Apua löydät myös seuraavilta sivuilta:

Apua uhreille ja tekijöille (Väestöliitto)

Nollalinja

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta asiakaspolusta tämän linkin kautta.