Päänsärky

Takaisin

Yleistä lasten ja nuorten päänsäryistä

Yleistä lasten ja nuorten päänsäryistä

Ohimeneviä päänsärkyjä voi olla jo pikkulapsilla. Satunnaiset päänsäryt ovat yleisiä lapsilla.  Ekaluokkalaisista 10%:lla  ja  yli 10-vuotiaista noin kolmasosalla voi olla toistuvaa päänsärkyä.

Lievät päänsäryt, jotka eivät haittaa tai muuta lapsen/ nuoren toimintaa eivät edellytä lääkehoitoa tai tutkimuksia.  Päänsäryn esiintyvyys lisääntyy iän myötä.  Lapsilla päänsärky on useimmiten  jännitys- tai  migreenipäänsärkyä.

Päänsärkyyn voi olla monia syitä. Usein lapsella päänsärky voi liittyä kuumeeseen tai tulehdustautiin.

Migreenin ja jännityspäänsäryn  taustalla on usein perinnöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä:

 • liiallinen valvominen ja vähäinen yöuni
 • epäsäännölliset ruokailutottumukset
 • vaikeudet koulussa (kiusaaminen, oppimisvaikeudet)
 • hankala perhetilanne tai ystävyyssuhteiden ongelmat
 • liiallinen medialaitteiden käyttö
 • vähäinen liikunta ja ulkoilu
 • jännittyneet niska-hartiaseudun lihakset
 • piilokarsastus, taittovika

Linkkejä vanhemmille:

Lastentalon niska-ja hartiaharjoitteet.pdf,

Lastentalon rentoutusohjeet.pdf),

Tietoa lasten pääsäryistä, Lastentalo Terveyskylässä

 

Linkkejä ammattilaislle:

Päänsärky (lapset), Käypähoito suositus

Migreeni, Käpypähoito suositus

Lapsen päänsärky, Terveysportti

 

Seuraavat vaiheet

Alle 6-vuotiaat

Alle 6-vuotiaat

Neuvolan terveydenhoitaja tarkistaa:

 • Käydään läpi mahdolliset päänsärkyä aiheuttavat   ja  pahentavat tekijät-> elämäntapakartoitus
 • Ohjataan päänsärkypäiväkirjan pito
 • Mitataan pituus , paino, päänympärys ja verenpaine, Hb
 • Tarkistetaan lähi -ja kaukonäkö! Jos  näön käytön ongelmia, esim. jatkuvaa siristelyä, pään asennon hakemista tarkkaan katsoessa, tai hakeutuu aina lähelle katsomaan,  kannattaa näkö tarkistuttaa silmälääkärillä, vaikka näköseula olisi normaali-> Lähete silmälääkärille
 • Jos on normaaliin toimintaan vaikuttavaa päänsärkyä, eikä edellä mainituista tutkimuksista löydy selitystä päänsärylle,ohjataan lapsi lääkärin vastaanotolle erikoissairaanhoitoon-> Terveydenhoitaja voi tehdä lähetteen

Päänsärkypotilaan esitietolomake/elämäntapakartoitus:

Esitieto- ja hoitosuunnitelmalomakkeisto, lapset

Päänsärkypäiväkirjat, Migreeni.org

 

 

 

Seuraavat vaiheet

Esikoulu-ja kouluikäiset (6- vuotiaat ja vanhemmat)

Esikoulu-ja kouluikäiset (6- vuotiaat ja vanhemmat)

Kouluterveydenhoitaja tarkistaa:

 • Mitataan pituus, paino, päänympärys, verenpaine, Hb ja näkö ( lähi-ja kaukonäkö) -> mikäli näön tarkkuudessa ongelmaa, koululta tehdään suoraan lähete silmälääkärille
 • Optikon näöntarkastukseen ohjataan kaikki, joilla on hankalia päänsärkyjä, vaikka näköseula olisikin normaali
 • Elämäntapakartoitus! Päänsärkyä aiheuttaviin ja pahentaviin tekijöihin puuttuminen!
 • Ryhtiasiat->tarvittaessa ohjaus Fysioterapeutille
 • Onko todettuja sairauksia tai elimellisen sairauden oireita?
 • Onko oppimisvaikeuksia tai kehityksen haasteita?
 • Yhteys vanhempiin ja päänsärkypäiväkirjan täytön ohjaus

Ellei päänsärky selity em. asioilla, yhteys Lasten ja nuorten palveluluukkuun, josta  lapselle varataan lääkäriaika perusterveydenhuoltoon.

Lasten ja nuorten palveluluukun puhelinnumero: 015 527 7000

Päänsärkypotilaan esitietolomake/elämäntapakartoitus ja päänsärkypäiväkirjat:

Esitieto- ja hoitosuunnitelmalomakkeisto, lapset

Esitieto- ja hoitosuunnitelmalomakkeisto, nuoret

Päänsärkypäiväkirjat, Migreeni.org

 

Seuraavat vaiheet

Milloin kiireellisesti lääkäriin?

Milloin kiireellisesti lääkäriin?

Lääkäriin pitää mennä kiireellisesti jos:

 • Päänsärkyä / oksentelua on öisin tai aamuisin jatkuvana
 • Päänsäryn yhteydessä on tajunnanhäiriöitä
 • Äkillinen ponnistelu tai yskiminen laukaisee voimakkaan päänsäryn
 • Lapsella tai nuorella on voimakasta päänsärkyä ja luonne tai käytös muuttuu
 • Päänsärky on alkanut päähän kohdistuneen vamman jälkeen
 • Kova päänsärky ja korkea kuume, jotka eivät helpota särkylääkkeellä

Puhelinnumero päivystykseen ( Päivystysapu 24/7): 116 117

Lääkäriin kannattaa hakeutua myös, jos:

 • Alle 5- vuotiaalla on säännöllisesti toimintaa haittaavaa päänsärkyä
 • Kyseessä toistuva, voimakas, toispuoleinen ja sykkivä päänsärky
 • Jos päänsärky pahenee koko ajan, eikä reagoi lääkkeisiiin

Puhelinnumero Lasten ja nuorten palveluluukkuun: 015 527 7000

 

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.