Kastelu

Tietoa, miten lasten yö- ja päiväkastelua tutkitaan ja hoidetaan

Takaisin

Kastelun toteaminen ja hoidon aloitus

Kastelun toteaminen ja hoidon aloitus

Yökastelun toteaminen ja tutkiminen perusterveydenhuollossa

Pelkkää yökastelua ei tarvitse hoitaa, jollei se haittaa lasta. Useimmiten vaiva helpottaa kehityksen myötä itsekseen. Taustalla on usein perimä, sikeäunisuus ja lapsen vielä suuret yölliset virtsamäärät. Perheelle annetaan Yökastelijan opas ja heille opastetaan kastelupäiväkirjan pito. Lapsella kannattaa käyttää yövaippaa, sillä se parantaa huomattavasti elämänlaatua. Lapsen kuivaksi oppimista se ei hidasta!

Mikäli kastelusta on lapselle selvästi haittaa, voidaan aloittaa  hälytinhoito tai lääkehoito.

 • Hoito aloitetaan aikaisintaan 5-6- vuotiaana, mikäli kastelusta on lapselle haittaa ja lapsi on itse halukas hoitoon.
 • Jos on  ainoastaan yökastelua (ei koskaan yli 6kk yökuivana) ja vointi on muuten normaali (myös verenpaine hyvä), hoito aloitetaan perusterveydenhuollossa.
 • Virtsanäyte tulee tarkistaa kertaalleen
 • Mikäli on ummetusta (= ei ulosta pääasiassa päivittäin ja helposti), se on hoidettava makrogolilla (esim. Pegorion)
 • Hoitovaihtoehtoina ovat suuhun liukeneva desmopressiini-tabletti (Minirin) ja /tai kasteluhälytin (joko hälytinpatja tai ns. housuhälytin)

Lisätietoa vanhemmille :

Yökastelusta Terveyskylän sivuilla

Yökastelijan opas/ kastelupäiväkirja:

Yökastelijan opas (Ferring lääkkeet Oy)

Potilasohje ( tulostettava):

Lapsen kastelu/ epäily yliaktiivisesta rakosta

https://www.sosteri.fi/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/lapsen-kastelu.pdf

Päiväkastelun toteaminen ja tutkiminen perusterveydenhuollossa

Päiväkastelu voi liittyä yökasteluun (= sekakastelu). Usein taustalla on ummetus tai yliaktiivinen virtsarakko. Mikäli on ummetusta, hoitona makrogol (esim. Pegorion). Virtsanäyte tulee tarkistaa kertaalleen.

Jollei ummetus selitä päiväkastelua, siirretään tutkimukset erikoissairaanhoidon puolelle (Lasten ja nuorten yksikköön)

Lisätietoa ammattilaiselle:

Terveysportti: Kasteleva lapsi

Seuraavat vaiheet

Yökastelun hoito

Yökastelun hoito

Pelkkää yökastelua ei tarvitse hoitaa, jollei se haittaa lasta. Useimmiten vaiva helpottaa kehityksen myötä itsekseen. Taustalla on usein perimä, sikeäunisuus ja lapsen vielä suuret yölliset virtsamäärät.

Mikäli yökastelusta on haittaa lapselle, hoito aloitetaan perusterveydenhuollossa. Hoitona voidaan käyttää kasteluhälytintä tai lääkehoitoa.                  Kasteluhälytintä (housuhälytin tai hälytinlakana) käytetään vähintään kuuden viikon ajan. Kasteluhälytinhoito vaatii perheeltä sitoutumista hoitoon ja jokaöistä käyttöä. Housuhälyttimen saa lainaan neuvolasta tai lasten ja nuorten yksiköstä. Lakanahälyttimiä lainataan lasten ja nuorten yksiköstä, mutta lakanat hälyttimeen perheet ostavat itse. Jos kasteluhälytinhoidolle ei ole vastetta, uusi hoitokokeilu voidaan tehdä 4-6 kk kuluttua.

Lääkehoitona käytetään MinirinR 240µg iltaisin juuri ennen nukkumaanmenoa. Jollei vastetta tule kahdessa viikossa, ei lääkettä kannata jatkaa. Kun vastetta saadaan, annosta pienennetään lääkärin ohjeen mukaan. Tauotusyrityksiä tehdään kolmen kuukauden välein. Voidaan käyttää myös tarvittavan lääkkeenä. Lääkehoidon aikana yöllä juomista on syytä välttää, jotta ylimääräistä nestettä ei kerry elimistöön. Jos lapsi sairastuu ja tarvitsee yöjuomista, lääkeannos illalla on syytä jättää ottamatta.

Yövaippaa kannattaa käyttää. Se ei hidasta kuivaksi oppimista, mutta parantaa huomattavasti elämänlaatua. Isoille lapsille on myynnissä omia vaippoja.

Hoidon alussa perheelle annetaan Yökastelijan opas ja aloitetaan kastelupäiväkirjan pito.

Jos lapsi kastelee hoidosta huolimatta vähintään puolet öistä, voi olla oikeutettu KELAN alle 16- vuotiaan vammaistukeen (C-lausunto tehdään aikaisintaan 5,5 -vuotiaana ja tuki haetaan aina puoli vuotta takautuvasti).

 

 

Seuraavat vaiheet

Päiväkastelun hoito

Päiväkastelun hoito

Päiväkastelun tutkiminen ja hoito voidaan aloittaa perusterveydenhuollossa. Päiväkastelu voi liittyä yökasteluun (= sekakastelu). Usein päiväkastelun taustalla on ummetus tai yliaktiivinen virtsarakko. Virtsanäyte kannattaa tarkistaa. Jos on ummetusta sekä päiväkastelua eikä rakkokoulun toteutuksesta ole apua, ummetuksen hoitoon aloitetaan makrokoli (esim. Pegorion R/Movicol R )  jo perusterveydenhuollon puolella.

 • Ohjataan rakkokoulu= säännölliset ja rauhalliset virtsaamiskäynnit 2-3 tunnin välein siten, että rakko tyhjenee kunnolla (mielellään istutaan alas ja avataan ainakin housut kunnolla)
 • Varmistetaan, ettei wc-käynti ole pelottava tai virtsaamiseen liity muita jännitteitä
 • Jollei ummetus selitä päiväkastelua, tutkimuksia jatketaan Lasten ja nuorten yksikössä.

Päiväkastelun tutkiminen ja hoito Lasten ja nuorten yksikössä:

 • Perusterveydenhuollosta tulee lähete, jossa on hyvät esitiedot ja virtsanäyte on tutkittu
 • Tehdään virtsaelinten ultraäänitutkimus (jollei ole aiemmin tehty)
 • Tehdään uroflow- ja residuaalitutkimus (virtsasuihkun voimakkuuden ja jäännösvirtsan mittaus)
 • Jos residuaalia, tarvittaessa nk. "kaksoispissatukset"
 • Tarvittaessa käytetään yliaktiivisen rakon hoitoon Oksibutyniini R

Tutkimus- ja hoito-ohjeita:

https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/ykt00669?search=kastelu

 

Seuraavat vaiheet

Seuranta

Seuranta

Hälytinpatjakokeiluissa ja lääkekokeiluissa
 • Soittoaika 6 kk välein, tarvittaessa tiuhemmin
 • Yökastelun jatkuessa seurantakäynnit vuosittain. Kastelupäiväkirja otetaan mukaan vastaanotolle.
 • Pitkittyneissä/ hankalissa tapauksissa voidaan konsultoida lastenlääkäriä, mutta pääasiassa 5-10 -vuotiaat yökastelijat hoidetaan ensisijaisesti Perusterveydenhuollon puolella.
 • Jos vammaistukea haetaan uudestaan, ei tarvita uutta C-lausuntoa vaan sairauskertomuskopio riittää ( maininta vammaistuen suosituksesta)

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.