Lasten puheterapiapalvelut

Tietoa lapsen puheen ja kielen kehityksen tukemisesta.

Takaisin

Vinkit lapsen puheen ja kielen kehityksen tukemiseen

Vinkit lapsen puheen ja kielen kehityksen tukemiseen

Lapsen puheen ja kielen kehitystä voi tukea arjessa monin keinoin. Tärkeintä on aikuisen ja lapsen yhteinen, kiireetön aika.

 • Rauhoita lapsi yhteisen hetken äärelle
 • Herätä lapsen mielenkiintoa esim. lasta kiinnostavilla leluilla ja esineillä, laululeikeillä ja loruilla
 • Kiinnitä huomiota lapselle mieleisiin asioihin, puhu niistä lapselle
 • Korosta luonnollisia eleitä (käsien ja pään liikkeitä) esimerkiksi. vilkutus, osoittaminen, tule tänne/ syliin, anna, kieltäminen, myöntyminen
 • Toista lapsen sana tai lause oikein äännettynä
 • Laajenna lapsen puhetta kertomalla itse lisää lapsen aloittamasta aiheesta
 • Kuvaile lapsen toimintaa
 • Kuvaile omaa toimintaasi
 • Tehkää yhdessä arjen askareita, nimeä samalla asioita ja esineitä: kauppakassin purkaminen, pyykkien lajittelu, pukeminen jne.
 • Lue lapsen ikätasolle sopivia kirjoja.

Puheen ja kielen kehitykseen liittyvää tietoa ja vinkkejä löydät lisää esimerkiksi MLL-sivuilta sekä eri kuntien kotisivuilta esim. Tampere, Espoo,  

 

Seuraavat vaiheet

Puheterapiaan ohjautuminen

Puheterapiaan ohjautuminen

Puheen ja kielen kehitykseen liittyvät asiat tulevat usein esille neuvolatarkastuksen yhteydessä. Vanhemmat voivat ottaa lapsen asioissa yhteyttä myös Luukku-palveluun, josta ohjataan tarvittaessa puheterapeutille. Puheterapiassa arvioidaan, kuntoutetaan ja seurataan lapsen puheen ja kielen kehitystä sekä siihen liittyviä ilmiöitä kuten vuorovaikutus- ja leikkitaitoja.

Puheterapiaan voi ohjautua eri syistä:

 • viivästynyt puheen ja kielen kehitys
 • äännevirheet
 • kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, dysfasia)
 • vuorovaikutustaidot
 • autisminkirjon piirteet
 • änkytys
 • kehitysvamma
 • kuulovamma
 • syömisongelmat

Seuraavat vaiheet

Puheterapeutin arviointi

Puheterapeutin arviointi

Puheterapeutti arvioi lapsen puheen ja kielen kehitykseen liittyviä tekijöitä testeillä, havainnoimalla sekä haastattelemalla lähi-ihmisiä. Kuntoutus perustuu aina arviointikäyntien johtopäätöksiin.

Moniammatillinen yhteistyö on osa puheterapeutin työnkuvaa. Puheterapia-arvioinnin aikana huomioidaan lapsen kokonaiskehitystä. Tarvittaessa lapsen asioita voidaan käsitellä moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluu lääkäri, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja psykologi.

 

 

Seuraavat vaiheet

Puheterapiapalvelun suunnittelu ja toteutus

Puheterapiapalvelun suunnittelu ja toteutus

Puheterapian tavoitteet sekä käyntimäärät riippuvat lapsen puheen ja kielen kehitykseen liittyvistä piirteistä. Sosterissa kuntoutetaan enimmäkseen lapsia, joilla on todettu viivästynyt puheen ja kielen kehitys, äännevirheitä sekä diagnosoinnin alkuvaiheessa laajempia kielellisiä tai kehityksellisiä häiriöitä.

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin ohjataan lapset, jotka tarvitsevat tiiviimpää ja pitkäkestoista puheterapiakuntoutusta. Kelan kuntoutukseen tarvitaan lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma. Yksityinen palveluntuottaja toteuttaa puheterapian kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Sosterilla on mahdollista ostaa myös maksusitoumuksella tietty määrä puheterapiapalveluja. Näissä tapauksissa kuntoutuksen seuranta jatkuu Sosterissa kuntoutussuunnitelmaan merkityn aikavälin mukaisesti.

Puheterapeutti toimii osana Sosterin sisäisiä yhteistyöverkostoja sekä yhteistyössä päiväkotien, koulujen, Vaalijalan kehitysvammapalveluiden sekä kuntoutusta tuottavien ammattilaisten kanssa.

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautette hoitopolusta tämän linkin kautta.