Perheoikeudelliset palvelut

Takaisin

Huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat asiat

Huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat asiat

Lastenvalvoja neuvoo ja ohjaa vanhempia heidän sopiessa lapsen huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Lastenvalvoja laatii vanhemmille täytäntöönpanokelpoiset sopimukset. Lastenvalvoja vahvistaa sopimukset, mikäli ne eivät ole lapsen edun vastaisia. Vahvistetut sopimukset ovat samalla tavalla lainvoimaisia kuin tuomioistuimen päätökset.

Mikäli lapsen vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta ja / tai tapaamisista, tulee vanhempien viedä asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.  Tuomioistuin voi pyytää sosiaaliviranomaiselta olosuhdeselvityksen asiassa. Lisäksi on mahdollista pyytää vanhempien suostumuksella asiantuntija-avusteista tuomioistuinsovittelua.

Seuraavat vaiheet

Lapsen elatuksesta sopiminen

Lapsen elatuksesta sopiminen

Lastenvalvoja neuvoo ja ohjaa vanhempia heidän neuvotellessaan ja sopiessaan lapsen elatusavusta. Oikeusministeriö on antanut ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (Julkaisu 2007:2) Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi , jota käytetään apuna lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien elatuskyvyn selvittämisessä. Oikeudelliselta luonteeltaan ohje ei ole sitova, mutta sitä pidetään suosituksena

Seuraavat vaiheet

Isyyden selvittäminen

Isyyden selvittäminen

Mikäli lapsen vanhemmat asuvat avoliitossa isyyden tunnustaminen tehdään pääsääntöisesti ennakollisesti äitiysneuvolassa raskauden aikana.

Lastenvalvoja tekee isyyden selvittämispöytäkirjan 30 vuorokautta lapsen syntymän jälkeen ja lähettää tunnustamisasiakirjat maistraattiin vahvistettavaksi.

Seuraavat vaiheet

Mies haluaa tunnustaa isyyden ennen lapsen syntymää

Mies haluaa tunnustaa isyyden ennen lapsen syntymää

Isyyden tunnustaminen

Lastenvalvojalle kuuluvat lapsen isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen liittyvät tehtävät silloin, kun lapsen äiti ei ole avioliitossa lapsen syntyessä. Isyyden selvittämistä, tunnustamista ja vahvistamista koskevista asioista saa tietoa lastenvalvojalta tai omasta neuvolasta.

Isyyden tunnustaminen voidaan tehdä ennen lapsen syntymää ensisijaisesti äitiysneuvolassa. Samalla käynnillä voidaan laatia myös sopimus yhteishuollosta. Tällöin ei enää tarvitse asioida lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen. Tunnustamisasiakirjat lähetetään neuvolasta lastenvalvojalle, joka lähettää ne 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä maistraattiin vahvistettavaksi. Maistraatti lähettää päätöksen isyyden vahvistamisesta suoraan vanhemmille. Isyyden vahvistamisen jälkeen lastenvalvoja vahvistaa huoltajuussopimuksen ja lähettää sen vanhemmille. Vanhempien on huomioitava, että ennakollisen isyyden tunnustamisen ja lapsen syntymän jälkeen olevaa 30 päivän odotusaikaa isyyden vahvistamiselle ei voida nopeuttaa esim. ristiäisten takia.Kummallakin vanhemmalla tulee olla virallinen tunnistautumisväline (passi tai kuvallinen henkilökortti) mukana. Maistraatti vahvistaa isyyden laadittujen asiakirjojen mukaan.

Seuraavat vaiheet

Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Isyyden selvittäminen ja tunnustaminen lapsen syntymän jälkeen

Jos isyyden tunnustamista ei tehdä ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja lähettää kutsun isyyden selvitykseen. Tällöin isyyden selvittäminen tehdään lastenvalvojan luona ja samalla voidaan laatia sopimus huoltajuudesta. Varatulla ajalla mahdollinen isä tunnustaa isyytensä ja äidille varataan tilaisuus tulla kuulluksi, joten molemmat asioivat lastenvalvojan luona. Kummallakin vanhemmalla tulee olla virallinen tunnistautumisväline (passi tai kuvallinen henkilökortti) mukana. Maistraatti vahvistaa isyyden laadittujen asiakirjojen mukaan.

Tarvittaessa lastenvalvojan luona voidaan ottaa näytteet vanhemmista ja lapsesta oikeusgeneettistä isyystutkimusta varten.

Seuraavat vaiheet

Isyyskanne

Isyyskanne

Lastenvalvoja laatii tarvittaessa kannehakemuksen tuomioistuimeen, mikäli lapsen isyyttä ei ole todettu avioliiton perusteella eikä maistraatin tai tuomioistuimen päätöksellä.

Seuraavat vaiheet

 

Voit ottaa lastenvalvojaan yhteyttä myös sähköisesti lapsen huolto-, tapaamis- ja elatusasioissa Sosterin sähköisessä palvelussa.

  • Yllä olevasta linkistä pääset suoraan kirjautumisen jälkeen yhteydenottopyyntöihin
  • Valitse Yhteydenottolomakkeet
  • Sen jälkeen valitse Yhteydenottopyyntö lastenvalvojalle

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.