Mielenterveystalon nettiterapiat

Perhepalvelukeskuksesta ohjataan tarpeen mukaan  Mielenterveystalon nettiterapiaan, jotka ovat tarkoitettu 16 – 24 vuotiaille.

Takaisin

Hoitotarpeen havaitseminen

Hoitotarpeen havaitseminen

Asiakkaat ohjautuvat hoitoon oman yhteydenoton tai vanhemman yhteydenoton perusteella. Hoidon tarve arvioidaan nuorten osalta kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa tai lasten ja nuorten palveluluukussa. Tämän jälkeen nuori ohjataan alkukartoitukseen Perhepalvelukeskukselle.

 

Linkki mielenterveystalon nettiterapioiden yleisesittelyyn

 

Seuraavat vaiheet

Alkukartoitus

Alkukartoitus

 • Alkukartoitus perhepalvelukeskuksella sisältää 1 - 3 tapaamista psykogin / hoitajan / terveydenhoitajan vastaanotolla
  • Tapaamisilla kartoitetaan yleistilannetta ja tarvittaessa täytetään tarvittavia oirekyselyitä
  • Lievissä ja keskivaikeissa tapauksissa selvitetään nuoren asenne nettiterapiaa kohtaan ja tarpeen mukaan täytetään terapiakysely jonka lisäksi selvitetään nuoren asennoituminen nettiterapian suhteen
  • Ohjaus sovituille koululääkärille / lääkärille, jotka tekevät loppuarvion ja päätöksen lähettämisestä

Esittelyvideo

Soveltuvuus nettiterapiaan -kysely

Seuraavat vaiheet

Lähetekriteerit ja lähete nettiterapiaan

Lähetekriteerit ja lähete nettiterapiaan

Lähete tehdään nuorisolääkärien, nuorisopsykiatrien tai sovittujen terveyskeskuslääkärien toimesta.

Kriteerit yleisellä tasolla:

 • Häiriö tai ongelma, jolle on olemassa räätälöity nettiterapiaohjelma
 • Halukkuus omaan toimintaan ja työskentelyyn tilanteen korjaamiseksi
 • Halukkuus työskentelemään ohjattuna verkkoympäristössä
 • Nettiterapian edellyttämät laitteet ja tarvikkeet löytyvät.

Poissulkukriteerit yleisellä tasolla:

 • Krooniselta vaikuttava häiriö
 • kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • ajankohtainen psykoottisuus
 • itsemurhavaara tai akuutti itsetuhoisuus
 • vaikea persoonallisuushäiriö
 • ajankohtainen toimintakykyyn vaikuttava päihdeongelma
 • kognitiivista toimintakykyä selvästi heikentävä neurologinen sairaus tai neuropsykologinen oireyhtymä

 

Lähete:

Kullekin nettiterapialle erilliset läheteohjeet ja poissulkukriteerit

 1. Masennuksen nettiterapia
 2. Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön nettiterapia
 3. Sosiaalisten tilanteiden pelon nettiterapia
 4. Paniikkihäiriön nettiterapia
 5. Pakko-oireisen häiriön nettiterapia
 6. Alkoholin liikakäytön nettiterapia
 7. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön nettiterapia

 

Seuraavat vaiheet

Nettiterapiajakso

Nettiterapiajakso

Nettiterapiajakso kestää 5 - 14 viikkoa ja koostuu viikoittaisista noin tunnin mittaisista terapiaistunnoista.

Nuorella on tukenaan koulutettu nettiterapeutti, joka seuraa terapiassa edistymistä ja on yhteydessä viestein nettiterapiaohjelman kautta. Nettiterapeutille voi koska tahansa lähettää kysymyksiä ja nuori saa vastauksesta ilmoituksen sähköpostiinsa. ​

Kirjautuminen ohjelmaan tapahtuu tunnistautumalla, käyttäen omia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Ohjelma on helppokäyttöinen, intuitiivinen ja opastava. Tarvittaessa kullekin nettiterapiapolulle löytyy erilliset käyttöohjeet sujuvan käytön tukemiseksi.

Lähettävä taho ottaa yhteyttä nuoreen nettiterapiajakson aikana varmistaakseen terapiaprosessin alkamisen ja sujuvuuden. Tarvittaessa myös mielenterveystalon nettiterapeutti on puhelimitse yhteydessä nuoreen.

Seuraavat vaiheet

Nettiterapiajakson päättyminen

Nettiterapiajakson päättyminen

Nettiterapiajakson päätyttyä nuori saa yhteenvetopalautteen nettiterapiajaksostaan. Sama yhteenveto lähetetään myös lähettävälle taholle.

Nettiterapiajakson jälkeen järjestetään seurantatapaaminen lähettävän tahon kanssa. Seurantatapaamisessa täytetään samat oiremittarit, joiden käytöllä on valikoitu soveltuva terapiapolku.

Lopuksi nuori täyttää palautekyselyn, jonka avulla pyritään saamaan tietoa nettiterapiasta saaduista kokemuksista, nettiterapian hyödyllisyydestä nuoren tilanteen korjaamisessa sekä mahdollisia kehitystoiveita.

Seurantatapaamisessa arvioidaan myös mahdollinen jatkohoidon tarve.

Palautekysely - Nettiterapia

Palautekysely toimitetaan työntekijän toimesta mielenterveystalon aluekoordinaattorille:

Heli Laamanen, HeliSusanna.Laamanen@sosteri.fi Aikuisten mielenterveystalo

Sameli Järvisalo, sameli.jarvisalo@sosteri.fi Nuorten mielenterveystalo

Seuraavat vaiheet

Hoitokokous ja hoidon tarpeen arviointi

Hoitokokous ja hoidon tarpeen arviointi

Nettiterapian päätyttyä sinulle varataan tapaaminen lähettäneen työntekijän vastaanotolle. Tällä tapaamisella arvioidaan nykyinen tilanteesi sekä sovitaan hoitokontaktin päättämisestä tai seuraavista hoitotoimenpiteistä.

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.