Muistiasiakas

Muistisairaan hoitopolku Sosterissa

Takaisin

Huoli muistin tilasta

Huoli muistin tilasta

MUISTIN MUUTOKSET:

Muistin muutoksia esiintyy kaikenikäisillä, eri tekijöistä johtuen. Ikääntymisen myötä niiden esiintyvyys lisääntyy. Arvioiden mukaan joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa kärsivänsä muistioireista. Suurimmalla osalla ei kuitenkaan ole varsinaista etenevää muistisairautta. Kiire, stressi, väsymys, masentuneisuus ja muut sairaudet voivat lisätä keskittymisen ongelmia ja aiheuttaa ohimeneviä muistivaikeuksia.

Jos muistioireet kuitenkin pitkittyvät ja lisääntyvät on syytä selvittää niiden syy.

Muistiliitto muistiongelmia > milloin huolestua

Muistisairauden riskitesti PIDÄ HUOLTA MUISTISTASI (sosteri.fi)

Jos epäilet itselläsi tai läheiselläsi muistihäiriötä:

Ota rohkeasti yhteyttä oman alueesi muistihoitajaan.

Varaa aika muistihoitajalle sähköisesti  tästä Hyvis.fi

Muistihoitajien yhteystiedot  Sosteri

Seuraavat vaiheet

Muistihoitajan vastaanotolla

Muistihoitajan vastaanotolla

 MUISTIHOITAJA:

Muistihoitaja tekee muistinalkuselvittelyt muistivastaanotolla tai kotihoidon asiakkaalle kotona.  Muistinalkuselvitty tehdään erilaisten toimintakykykartoitusten, muistitestien ja haastattelujen avulla. Varaa alkuselvittelyyn hyvin aikaa. Usein myös läheistäsi haastatellaan.

 

Ei jatkotutkimuksia > Aivoterveyden edistäminen

AIVOTERVEYS kts. linkit

 

Kontrollit ja seuranta muistihoitajalla.

 

Muistin jatkotutkimukset esim. laboratoriokokeet, sydänfilmi, omaisen haastattelu, pään kuvantamistutkimukset ja mahdolliset muut tutkimukset.

Ajanvaraus lääkärille tai geriatrille.

MUISTILÄÄKÄRI:

Yli 70-vuotiaat ohjataan muistivastaanotolle geriatrille.

Alle 70-vuotiaat ohjataan oman alueryhmän terveyskeskuslääkärille. Joka tarvittaessa tekee lähetteen neurologille keskussairaalan neurologian poliklinikalle.

Työikäiset ohjataan omalle työterveyslääkärille tai terveyskeskuslääkärille.

 

 

Ammattilainen:  

Sosterin Hoitomallit > Muistisairaan potilaan hoito-ja palveluketju

Seuraavat vaiheet

Geriatrin tai neurologin vastaanotto

Geriatrin tai neurologin vastaanotto

Geriatrilla eli muistivastaanotolla tai neurologilla eli neurologianpoliklinikalla

Vastaanotolla tulosten kuuleminen, mahdollinen lääkityksen aloitus, hoito-ja kuntoutussuunnitelman laatiminen, ajokykyarvio ja kontrollikäynnit. Tutkimusten kokonaisuuden perusteella geriatri tai neurologi asettaa diagnoosin. Joskus tilanne ei kuitenkaan selviä, vaan tilannetta jäädään seuraamaan ja uusintatutkimuksia sovitaan esimerkiksi vuoden päähän.

Geriatrin ja neurologin kontrollikäyntien loppuessa, kontrollit siirtyvät terveyskeskuslääkärille, kotihoidon lääkärille tai työterveyshuollon lääkärille.

Muistihoitajat ovat potilaan ja perheen tukena muistivastaanotolla, neurologian poliklinikalla sekä kotihoidossa. Heiltä saat ohjausta ja neuvontaa.

 

Ammattilainen:  

Sosterin Hoitomallit > Muistisairaan potilaan hoito-ja palveluketju

Seuraavat vaiheet

Diagnoosin jälkeen

Diagnoosin jälkeen

Diagnoosin jälkeen:

Muistisairauden alkuvaiheessa on tärkeää, että sairastunut läheisineen ymmärtää, mistä sairaudesta on kyse ja mitä on odotettavissa. Se auttaa sairastunutta ja heidän omaisiaan sopeutumaan ja selviytymään. Tavoitteena on, että he saavat riittävät tukipalvelut sairauden joka vaiheessa.

Henkilökohtaisen hoito-ja kuntoutussuunnitelman avulla laaditaan oman näköinen elämä sairauden eri vaiheissa. Siinä määritellään yksilölliset tarpeet ja tavoitteet esim.

  • sairauden kanssa elämään sopeutuminen
  • sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen
  • elämän jatkuminen entisellään niin pitkään kuin mahdollista
  • toimintakyvyn tukeminen ja säilyminen
  • kotona asumisen turvaaminen
  • vahvojen kykyjen tunnistaminen ja ylläpitäminen
  • korvaavien taitojen löytäminen menetettyjen tilalle
  • mielekäs elämä

Muistiliitto Hoito-ja kuntoutus

 

Lisätietoa kuntoutuksesta ja tukipalveluista saat oheisista linkeistä:

 

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta asiakaspolusta tämän linkin kautta.