Päiväkirurgisen potilaan hoitopolku Sosterissa

Takaisin

Teille on suunniteltu päiväkirurginen toimenpide

Teille on suunniteltu päiväkirurginen toimenpide

Olette saaneet leikkausajankohdan joko sähköisesti tai kirjallisesti.

Lukekaa huolellisesti saamanne ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta. On tärkeää noudattaa ohjeita.

Ennen toimenpiteeseen saapumista, voitte käydä täyttämässä esitietolomakkeen sähköisessä Hyvis-palvelussa.

Kutsusta käy ilmi saapumisaikanne Päiväkirurgian osastolle 0-kerrokseen.

HUOM! Mikäli tuloaikanne muuttuu, siitä ilmoitetaan Teille henkilökohtaisesti leikkauspäivää edeltävänä arkipäivänä.

Osastollamme hoidetaan eri-ikäisiä sekä kaikkien erikoisalojen päiväkirurgisia potilaita.

Mikäli Teille herää jotakin kysyttävää, voitte olla suoraan yhteydessä Päiväkirurgian hoitajiin, numeroon 044 417 3491.

Lisätietoja:

Terveyskylä (leikkaukseen tulijan talo)

 

Seuraavat vaiheet

Päiväkirurgian osastolle saapuminen

Päiväkirurgian osastolle saapuminen

Saavutte päiväkirurgian osastolle ennalta sovittuna ajankohtana.

 • Ilmoittaudutte sihteerille, joka tarkistaa henkilötietonne. Tämän jälkeen sihteeri ohjaa teidät odotusaulaan
 • Mikäli olette ilmoittautuneet jo automaatilla, voitte siirtyä suoraan odotusaulaan

Kun vuoronne koittaa, hoitaja pyytää teitä nimeltä. Odottakaa vuoroanne odotusaulassa, kaikkia potilaita ei voida valmistella yhtä aikaa, vaan jokainen valmistellaan vuorollaan toimenpidejärjestyksen mukaisesti.

 • Henkilötietonne varmistetaan uudelleen ja teille laitetaan tunnistusranneke
 • Pukuhuoneessa vaihdetaan vaatteet sekä riisutaan mahdolliset korut. Henkilökohtaiset tavarat jätetään lukollisiin pukukaappeihin
 • Käytte yhdessä hoitajan kanssa läpi anestesia-esitietolomakkeen, jossa tarkistetaan lääkityksenne ja sairautenne
 • Hoitaja varmistaa, että olette valmistautuneet toimenpiteeseen saamienne yksilöllisten ohjeiden mukaisesti

Hoitajan valmistelun jälkeen, toimenpiteen suorittava lääkäri sekä tarvittaessa anestesialääkäri keskustelevat kanssanne tulevasta toimenpiteestä.

Tarvittaessa saatte lääkärin määräämät esilääkkeet ennen toimenpidettä.

Kun vuoronne koittaa, hoitaja hakee teidät odotusaulasta leikkaussaliin ja varmistaa henkilöllisyytenne tunnistusrannekkeesta.

Kipusisko: Ammatti ei suojele | Syke | yle.fi

Yleisiä ohjeita leikkaukseen tulevalle potilaalle saat Terveyskylästä

Ammattilaiselle

Päiväkirurgisen potilaan tarkistuslista löytyy hoitomallit-osiosta (Hoitomallit -> Päiväkirurgian käyttämät ohjausrungot -> Tarkistuslista päiväkirurgisen potilaan vastaanottoon)

 

 

Seuraavat vaiheet

Leikkaus

Leikkaus

Leikkaussalissa Teitä vastassa on useita hoitajia.

Ennen mahdollista nukutusta tai puudutusta, leikkaussalin henkilökunta käy läpi tarkistuslistan. Toimenpidepäivänä henkilöllisyytenne tarkistetaan useasti potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Hoitaja laittaa teille suonikanyylin ja tarkkailulaitteita sekä valmistaa teidät toimenpiteeseen.

Leikkaussalissa | Leikkaukseen.fi | Terveyskylä.fi(Klikkaa kuvaa!)

Leikkauksen aikana vointianne ja elintoimintojanne tarkkaillaan ja monitoroidaan.

Kun leikkaus on suoritettu, siirrytte toipumaan heräämöön.

Seuraavat vaiheet

Heräämö

Heräämö

Toimenpiteen jälkeen vointianne seurataan ensin heräämössä. Teiltä seurataan:

 • Verenpainetta
 • Pulssia
 • Hengitystä
 • Kipua sekä pahoinvointia
 • Haava-aluetta
 • Yleistä vointia

Kun vointinne sallii, siirrytte kotiutusheräämöön ruokailemaan.

 

Seuraavat vaiheet

Kotiutusheräämö

Kotiutusheräämö

Vointinne seuraaminen jatkuu kotiutusheräämössä. Mikäli vointinne sallii, pääsette nojatuoliin ruokailemaan.

Kotiutumisohjeet käydään läpi sekä suullisesti että kirjallisesti, tarvittaessa Teitä käy ohjeistamassa myös fysioterapeutti.

Kun kriteerit täyttyvät, pääsette kotiutumaan. Kotiutumiskriteereitä ovat:

 • Koette vointinne hyväksi
 • Pärjäätte kipujen kanssa
 • Olette olleet jalkeilla ja käyneet wc:ssä
 • Leikkausalueella ei ole verenvuotoja
 • Pahoinvointia ei ole, tai se on lievää
 • Saatte hakijan sekä seuralaisen kotiin yön ajaksi

Mikäli kotiutumiskriteerit eivät täyty Päiväkirurgian aukioloaikana (klo 7-18), siirrytte toipumaan vuodeosastolle seuraavaksi yöksi.

 

Seuraavat vaiheet

Kotiutuminen

Kotiutuminen

Kun kotiutuskriteerit ovat täyttyneet, hakija (tai sovitussa tapauksessa Kela-taksin kuljettaja) tulee noutamaan Teidät päiväkirurgiselta osastolta.

Kotiutumisen jälkeen seurananne tulee olla täysi-ikäinen henkilö seuraavan vuorokauden ajan, jotta saatte tarvittaessa apua tai kyydin takaisin sairaalaan.

Seuraavat vaiheet

Vuodeosasto

Vuodeosasto

Mikäli vointinne ei salli kotiutumista, siirrytte vuodeosastolle 2A tai 3A jatkamaan toipumista.

Kotiutuminen on mahdollista leikkauspäivän iltana myös vuodeosastolta, mikäli kotiutuskriteerit täyttyvät.

Seuraavat vaiheet

Kuulemme mielellämme palautetta toiminnastamme!

Kuulemme mielellämme palautetta toiminnastamme!

Kotiutumista seuraavana arkipäivänä kysymme vointianne kotona. Saatte viestin puhelimeenne: mikäli haluatte, että soitamme Teille, vastaatte viestiin KYLLÄ, tai EI jos koette vointinne hyväksi, eikä Teillä ole mitään kysyttävää. Saatte viestissä myös suoran palautelinkin.

Voit kätevästi jättää palautetta kokemuksestasi osastollamme!

Kiitos!

Seuraavat vaiheet

Päiväkirurginen osasto puh. 044 417 3491 ark. 7-18

Lisätietoja osastostamme.

Ole ystävällinen ja anna palautetta asiakaspolusta tämän linkin kautta.