Perhetyön palvelut

Perhetyötä tehdään Sosterissa sekä sosiaalihuoltolain mukaisena perhetyönä, lastensuojelun tehostettuna perhetyönä sekä ennaltaehkäisevänä perhetyönä neuvolapalveluissa. Perhetyön tavoitteena on edistää perheiden hyvinvointia ja selviämistä tukemalla perheitä heidän arjessaan. Periaatteena on toimia asiakaslähtöisesti ja avoimesti. Erityisesti perhetyöntekijä pyrkii toimimaan lapsilähtöisesti ja lapsen edun mukaisesti.

Työn sisältö vaihtelee perheen ja heidän tarpeittensa mukaisesti. Perhetyön avulla pyritään motivoimaan perheitä löytämään itse ratkaisuja ongelmiaan ja keskitytään perheen omien voimavarojen löytämiseen.

Takaisin

Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyö

Perhetyö on osa neuvoloiden toimintaa ja on tarkoitettu koko Sosterin alueen perheille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista tukea arjessa selviytymiseen.

Perheillä on myös mahdollisuus saada tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eli jo lasta odotettaessa. Perhetyö vahvistaa perheiden omia voimavaroja ja osaamista. Se on määräaikaista ja asiakasperheelle maksutonta.

Voimme olla avuksi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

• vauva syntyy pian – minua jännittää, miten selviydyn…
• vauva itkee jatkuvasti – emme jaksa…
• osaanko hoitaa vauvaa riittävän hyvin?
• lapsi kiukuttelee, mitä tehdään?
• vauva ei ota kunnolla otetta rinnasta, mitä teen?
• lasta ei saa nukkumaan illalla ja yölläkin heräilee usein…
• vauva on niin pieni, mistä tiedän että hän kasvaa riittävästi…
• vanhemmuus pohdituttaa
• parisuhde on pielessä, me riitelemme jatkuvasti…

Seuraavat vaiheet

Miten asiakkaaksi?

Miten asiakkaaksi?

Neuvolan perhetyöhön asiakkaaksi pääsee ottamalla yhteyttä:

Lasten ja nuorten palveluluukkuun,

omaan terveydenhoitajaan tai

olemalla yhteydessä suoraan perhetyöntekijöihin.

 

Seuraavat vaiheet

Perhetyö

Perhetyö

Perhetyö on perhekohtaista sosiaalipalvelua, joka perustuu sosiaalihuollon asiakkuuteen. Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä perheiden hyvinvoinnin tukemista.

Perhetyön tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen ja perheen vuorovaikutuksen parantaminen.  Perhetyö muokataan sisällöltään perheen tarvetta vastaavaksi.

Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona ja käyntejä voi olla 1-2 kertaa viikossa. Työskentely aloitetaan palvelutarpeen arviolla, jossa perheen tilanne selvitetään kokonaisvaltaisesti. Perhetyön toteuttamisesta laaditaan suunnitelma yhdessä perheen kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Perhetyötä voidaan tehdä myös parityönä ja tarvittaessa perhe ohjataan myös muiden palvelujen piiriin.

Perhetyön avulla

  • tuetaan vanhemmuutta
  • ohjataan lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • ohjataan kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
  • vahvistetaan perheen toimintakykyä
  • tuetaan perheen vuorovaikutustaitoja
  • tuetaan perheen sosiaalisen verkoston laajentamista
  • ehkäistään syrjäytymistä.

Seuraavat vaiheet

Miten asiakkaaksi?

Miten asiakkaaksi?

Perhetyöhön ohjaudutaan sosiaalityöntekijän tekemän  palvelutarpeen arvioinnin kautta. Voit ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon lapsiperhepalveluihin.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

 

 

 

 

 

Seuraavat vaiheet

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi, joka on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä muutostyöskentelyä. Työskentely perustuu lapselle tehtyyn lastensuojelun asiakassuunnitelmaan.

Lastensuojelun perhetyön tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä ja saada lapselle kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta.
Työskentelyn avulla tuetaan ja vahvistetaan vanhempien voimavaroja, kasvatuskykyä, arjesta selviytymistä sekä pyritään vahvistamaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä rakentamaan perheelle tukiverkostoa. Työskentelyn tavoitteena on pysyvä muutos perheen elämäntilanteessa.

Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti perheen kotona ja käyntejä voi olla 3 - 5 kertaa viikossa. Työskentely on usein parityötä.

Seuraavat vaiheet

Miten asiakkaaksi?

Miten asiakkaaksi?

Perhetyöhön ohjaudutaan sosiaalityöntekijän tekemän  palvelutarpeen arvioinnin kautta. Voit ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon lapsiperhepalveluihin.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta asiakaspolusta tämän linkin kautta.