Puheterapia

Aikuisten puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on tutkia ja hoitaa eri syistä johtuvia puheen, kielen, kommunikoinnin, äänentuoton ja nielemisen häiriöitä.

Puheterapiaan ohjautuminen

Puheterapiaan ohjautuminen

Polikliiniseen puheterapiaan tullaan pääosin jonkun terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana tai esim. korva-, nenä- ja kurkkutautien tai neurologian poliklinikoiden kautta. Itsekin voi ottaa yhteyttä, koska lääkärin lähetettä ei tarvita.

Polikliininen vastaanotto on keskussairaalan alueella F-rakennuksen 3:ssa kerroksessa, hisseistä oikealle. Keskussairaalantie 6, 57120 SLN, puh. 044-417 3412.

Akuuteissa sairaustapauksissa puheterapiapyynnön osastopotilaille tekee hoitava lääkäri, esim. geriatriselta akuuttiosastolta 2B, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilta tai keskussairaalan osastoilta.

Lue lisää puheterapiapalveluista Suomen Puheterapeuttiliito ry:n sivuilta.

Seuraavat vaiheet

Puheterapian tarpeen arviointi

Puheterapian tarpeen arviointi

Puheterapeuttinen arviointi sisältää asiakirjoihin perehtymisen, haastattelun ja tarpeelliset tutkimukset (puhe- ja oraalimotoriikka, puheentuotto, kielelliset toiminnot, äänentuotto, nieleminen, kommunikaatiokeinot, AAC-apuvälineet), joiden perusteella suunnitellaan terapian tavoitteet, toteutus ja sisältö yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Puhediagnooseina ovat mm. afasia, dysartria, dysfagia, dysfonia ja presbyacusis

Seuraavat vaiheet

Puheterapian suunnittelu ja toteutus

Puheterapian suunnittelu ja toteutus

Puheterapia voi sisältää ohjausta ja neuvontaa, seurantaluonteisia käyntejä ja/tai tiiviisti toteutettua sarjahoitoa asiakkaan tarpeen mukaan. Moniammatillista yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa (mm. fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapia, osastojen/ poliklinikan henkilö­kunta, apuväline­keskus, kommunikaatio-ohjaus). Ensitietopäiviä järjestetään vuosittain aivoverenkiertohäiriö- ja Parkinson-potilaille sekä kuulokojeen saaneille.

Terapian toteutus kirjataan tieto­järjestelmään PUHET-lomakkeelle, joka on asiakkaan luettavissa KANTA-arkiston kautta.

Lisämateriaalia:

Ohjausmateriaalia foniatrian asiakkaille

Afasia-opas

Tietoa ja kuvakommunikoinnin apuvälineitä

Helppolukuista uutistekstiä

Parkinson-potilaan kommunikaatio

Dysfagia-opas

Apua nielemisen vaikeuksiin

Äänenhuolto-ohjeita

Hengityksen tehostaminen

Nenähuuhtelukannun käyttö ja vesipiipun käyttö

Seuraavat vaiheet

Jatkokuntoutus

Jatkokuntoutus

Puheterapiassa ohjataan omatoimiseen/ ylläpitävään harjoitteluun ja potilasyhdistys- ­ym. vertaistoimintaan osallistumiseen. Alle 65-vuotiaiden Kelan vaativan kuntoutuksen piirissä olevien potilaiden jatkopuheterapia toteutuu yksityissektorilla potilaan kuntoutus­suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoa ja -materiaalia:

Käytännön vinkkejä keskusteluihin

AVH-yhdistys

Paikallinen Parkinson-yhdistys löytyy myös YSSI-sivuilta

Juttu-tupa

Kommunikointiohjeita huonokuuloisen kanssa

Kuulovartti & Kuulolähipalvelu

Kuntoutuskurssihaku

Kruunupuiston AVH-kuntoutuskurssit

Aivoliiton sopeutumisvalmennuskurssit

 

Seuraavat vaiheet

 

Hyviä tiedonlähteitä:

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.