Seksuaalineuvonnan ja -terapian asiakaspolku

Neuvonta on yksilöllistä ja luottamuksellista.

Seksuaalineuvonta on tavoitteellista ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden käsittelyä. Seksuaalineuvonnan tarpeen ja tavoitteen määrittelee asiakas itse.

Seksuaalineuvonta sisältää yleensä 2–5 tapaamiskertaa ja sitä toteuttaa seksuaalineuvojakoulutuksen saanut ammattihenkilö.

Seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja sukupuolisuuteen liittyvät asiat ovat osa terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattihenkilöstön normaaleja hoito-, kasvatus- ja huolenpitotehtäviä.

Seksuaalineuvonnan keskeisiä elementtejä ovat ihmisen seksuaalisuuden hyväksyminen eli luvan antaminen sekä rajatun tiedon antaminen.

Seksuaaliterapia on erityisohjeiden antamista sekä intensiivistä terapiaa. Seksuaaliterapia auttaa asiakasta luomaan uusia ajattelumalleja, jolloin hän voi muuttaa toimintatapojaan siedettävämpään tai vähemmän haitalliseen suuntaan.

Asiakkuuden aloittaminen

Asiakkuuden aloittaminen

Seksuaalineuvojan vastaanotto on asiakkaalle maksutonta.

Voit varata aikaa seksuaalineuvojalle tai seksuaaliterapeutille

  • soittamalla neuvoloiden keskitettyyn ajanvaraukseen ma - to 8 - 15.30 ja pe 8 - 15, p. 044 417 2817
  • seksuaalineuvoja / auktorisoitu seksuaaliterapeutti Susannalle arkisin klo 11.30-12.00, p. 044 417 2954
  • seksuaalineuvoja Niinalle arkisin klo 12-13 p. 044 417 2329
  • Sosterin sähköisen ajanvarauksen kautta (yhteydenotto neuvolaan).

 

Seuraavat vaiheet

Aloitusvaihe

Aloitusvaihe

Aloitusvaiheessa tutustutaan asiakkaaseen ja hänen tilanteeseensa. Tehdään yhdessä asiakkaan kanssa tilanteen kartoitus.

Käydään läpi asiakkaan aikaisemmat hoitokokemukset. Saadaan yhteinen käsitys neuvonnan tavoitteista.

Sovitaan tapaamiskertojen määrä ja tapaamisaikojen kesto. Yleensä seksuaalineuvonnan tapaamisia on 1-5 kertaa ja kesto on  60min.

 

Seuraavat vaiheet

Työskentelyvaihe

Työskentelyvaihe

Työskentelyvaiheessa asioiden käsittely aloitetaan yhdestä pulmasta ja määritellään konkreettinen tavoite. Edetään pienin askelin kohti tavoitetta.

Tarvittaessa asiakkaalle annetaan tehtäviä ja käydään niitä yhdessä läpi. Käydään keskustelua kuinka asiakas on kokenut työskentelyn.

Seksuaalineuvoja käyttää työvälineenään soveltuvin osin seksuaalianamneesia, piirtämistä, päiväkirjan kirjoittamista ja erilaisia tehtäviä.

Työskentelyvaihe on yleensä 1-3 tapaamiskertaa.

 

Seuraavat vaiheet

Lopetusvaihe

Lopetusvaihe

Lopetusvaiheessa arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Pohditaan yhdessä onko seksuaalineuvonnasta ollut  apua pulman ratkaisemiseksi ja mistä tiedetään onko pulma poistunut.

Keskustellaan siitä onko asiakkaalle tullut uusia pulmia.

Tehdään yhteenveto neuvontaprosessista ja palautteen antaminen puolin ja toisin. Arvioidaan onko tarvetta sopia uusia tapaamisia tai onko tarvetta ohjata toisella asiantuntijalle, esimerkiksi seksuaaliterapeutille.

 

Seuraavat vaiheet

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiaan asiakas ohjataan silloin, kun hän tarvitsee enemmän ohjausta ja keinoja toimintaansa mitä saa seksuaalineuvonnasta. Seksuaaliterapia on monien eri alojen tietoja ja taitoja yhdistävä terapiamuoto.

Seksuaaliterapiaan tulevilla asiakkailla seksuaalisuuteen ja seksiin liittyy usein riittämättömyyden, häpeän ja syyllisyyden tunteita.

Seksuaaliterapia on prosessi, jossa käytetään monia ihmisyyttä, hyvinvointia ja ihmisoikeuksia käsitteleviä teorioita.

Apuna seksuaaliterapiassa voidaan käyttää myös luovia menetelmiä, kuten rentoutumista, musiikkia, valokuvia ja kehoharjoituksia.

Seuraavat vaiheet

Omahoito

Omahoito

Linkkejä seksuaalisuuden omahoitoon:

Terveyskylän naistalosta voit lukea seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista.

Mielenterveystalo tarjoaa omahoito-ohjeita ja tietoa seksuaalisuudesta.

Nuorten Exit tarjoaa 13–29 -vuotiaille tietoa omista rajoista sekä tukea tilanteissa, joissa omia rajoja on rikottu.

Nuorten netti tarjoaa tietoa nuorille seksuaalisuudesta ja seksistä.

Väestöliitto tekee monialaista työtä seksuaalisuuden, seksuaali- oikeuksien sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden parissa. Toiminta kattaa koko elämänkaaren lapsuudesta nuoruuteen ja aikuisuuteen.

Seta ry suomalainen ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on yhteiskunnallinen tasavertaisuus riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setan puheenjohtaja vuodesta 2019 alkaen on Sakris Kupila.

Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen.

Väestöliitto tarjoaa tietoa lasten seksuaalisuuden tukemiseen.

 

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta asiakaspolusta tämän linkin kautta.