Synnytyspelkopotilaan asiakaspolku

Lähes jokainen nainen jännittää synnytystä. Se on luonnollista ja auttaa kohtaamaan uuden tilanteen. Joskus pelko kuitenkin kuormittaa kohtuuttomasti arkea ja herättää ahdistusta ja jännittyneisyyttä. Synnytyspelko on melko yleistä, et ole pelkosi kanssa yksin.

Synnytykseen liittyvät pelot ovat yksilöllisiä. Synnytykseen liittyvä epätietoisuus on normaalia, koska kukaan ei voi etukäteen olla täysin varma siitä miten synnytys tulee sujumaan. Synnytyspelosta saa ja pitäïsi puhua. Synnytyspelon kasvaessa liian suureksi on hyvä hakea apua, ja onneksi sitä on saatavissa. Keskusteleminen terveydenhoitajan, kätilön, lääkärin tai tarvittaessa psykologin kanssa usein auttaa. Synnytyspelon hoidon tavoitteena on turvallisuuden tunteen lisääntyminen, yhteys omiin tunteisiin ja mielikuviin, luottamus itseen ja henkilökuntaan, lisääntynyt kehotietoisuus sekä parempi itseilmaisu.

Takaisin

Äitiysneuvolan vastaanottokäynnillä

Äitiysneuvolan vastaanottokäynnillä

Synnytyspelko otetaan puheeksi jo neuvolan ensikäynnillä, laajassa terveystarkastuksessa 16 raskausviikolla tai tarpeen mukaan milloin vain. Asiaa käsitellään myös tarvittaessa lääkärin tekemässä laajassa terveystarkastuksessa.

Keskustelussa eritellään erilaiset pelon kohteet, oman elämän traumaattiset kokemukset jne. sekä tehdään numeraalinen kuvaus pelon suuruudesta asteikolla 0 -10.

Yleisesti synnyttämisestä keskustellaan pitkin raskautta. Perhe voi halutessaan osallistua myös perhevalmennukseen, jossa synnytykseen liittyviä asioita käydään vielä tarkemmin.

Tarvittaessa neuvolasta tehdään ensisynnyttäjille lähete erikoissairaanhoitoon Savonlinnan keskussairaalan Naistenpoliklinikalle. Uudelleen synnyttäjille lähete tehdään tulevaan synnytyssairaalaan äitiyspoliklinikalle / synnytyspelkopoliklinikalle.

Sosterissa Naistenpoliklinikalla lähetteen arvioi lääkäri ja sen kautta asiakkaat ohjautuvat yleensä ensikäynnille sype -kätilölle ja tarvittaessa myös lääkärille.

Sype -kätilö soittaa vastaanottoajan sinulle. Sype -kätilön vastaanottokäynti maksaa 16€ (kesto noin tunti). Raskausviikot voivat olla mitkä tahansa kätilön tapaamiselle, sectiota toivovat yleensä jo raskauden alkuvaiheessa.

 

 

Seuraavat vaiheet

Käynti synnytyspelkokätilön vastaanotolla

Käynti synnytyspelkokätilön vastaanotolla

Käynnillä käydään läpi vain synnytyspelkoon liittyviä asioita: ajatusten, huolien ja toiveiden kuuntelu, huomiointi ja kirjaaminen.

Kätilö kartoittaa sinun yleistilanteen, kuten perhetilanteen, tukiverkoston, tämän hetken psyykkisen tilan ja jaksamisen.

Kätilön kanssa käytte läpi alatiesynnytyksen sekä sectio-synnytyksen edut ja haitat. Keskustelette synnytys- ja kivunlievityskäytännöistä; synnytyskivun luonteesta sekä kivunlievityksestä ja siihen liittyvistä toiveista ja mahdollisuuksista. Teette synnytyssuunnitelmaa; johon voit miettiä toiveita, odotuksia, kivunlievitystä, läsnäolon tarvetta ja muita synnytykseen liittyviä asioita.

Käynnillä voidaan sopia tarvittaessa vastaanottoaika lääkärille sekä psykiatriselle sairaanhoitajalle tai uudestaan sype-kätilölle.

Käynnistä kirjataan yhteenveto keskustelusta. Sinulle kerrotaan, mitä aiotaan kirjata ja kirjauksesta lähetetään sinulle kopio, jonka voi ottaa mukaan synnytyssairaalaan.

Seuraavat vaiheet

Synnytyssairaaloiden käytänteet

Synnytyssairaaloiden käytänteet

MIKKELI Essote

  • Sype-kätilö lähettää sinulle kutsukirjeen, jonka mukana tulee esitäytettävä lomake. Ota se mukaan käynnille (ei tarvitse etukäteen lähettää).
  • Essoten nettisivut tarjoavat synnytysvalmennusmateriaalia (tilojen esittely, avautumisvaihe, kivunlievitys, synnytyksen käynnistäminen, ponnistusvaihe ja vauvan ensihetket, ym.)
  • SYNNYTYSTOIVE -lomake löytyy Essoten kotisivuilta.

KYS

  • KYS toivoo että, tutustut Pikku Haikaran synnytyspelko osioon. Siinä linkit suoraan mm. Terveyskylän Naistalon sivuille, joihin voit itse kotona tutustua ja sitten neuvolassa terveydenhoitajan kanssa voitte yhdessä täyttää osiota ja tehdä arviota lähetteen tarpeesta.
  • Synnytyssaleihin tutustumiskäynti varattava puhelimitse. Käynti suositellaan varaamaan esim. H 30 tienoille.
  • Nettisivuilta löytyy Tervetuloa synnyttämään -video. Lasta odottavat vanhemmat saavat jatkossakin tietoa KYSissä synnyttämisestä myös sairaalan verkkosivuilta synnytysvalmennusvideoilta.

 

JOENSUU SiunSote

 LAPPPEENRANTA

 • Eksoten sivuilla kannattaa tutustua etukäteen: SYNNYTYSPELKO- SITÄ KANNATTAA HOITAA -sivuihin sekä SYNNYTYSTOIVE -listaan.

 

Lisätietoja:

 

 

Seuraavat vaiheet