Tekonivelleikkauspotilaan asiakaspolku

Takaisin

Hoidon aloitus ja omahoito

Hoidon aloitus ja omahoito

Kirurgian poliklinikalle leikkausarvioon tullaan perusterveydenhuollon, työterveyshuollon tai yksityisen puolen lääkärin lähetteellä.
Ennen leikkausarvioon saapumista on hyvä huolehtia seuraavat asiat:

  • Perussairaudet tulee olla tasapainossa (sydänsairaudet, verenpainetauti, diabetes, reumasairaudet, astma ja muut keuhkosairaudet).
  • Ihon tulee olla ehjä, erityisesti varpaanvälit, nivusten ja rinnanalusten iho.
  • Suun ja hampaiden tulee olla kunnossa. Varaa aika tarvittaessa hammaslääkärin tarkastukseen.
  • Huomioi ravitsemus ja painon hallita. Ruokavalioneuvontaa ja apua painonhallintaan saat oman terveysaseman hoitajalta ja ravitsemusterapeutilta.
  • Tupakan, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö tulee lopettaa kaksi kuukautta ennen leikkausta. Halutessasi tutustu Tupakoinnin ja nuuskan käytön lopettaminen -hoitopolkuun.
  • Liiku monipuolisesti arjen hyötyliikuntaa unohtamatta lihasvoiman, liikkuvuuden sekä yleiskunnon ylläpysymiseksi. Tarvittaessa saat ohjausta oman terveysaseman fysioterapeutilta.
  • Kylmähoito, apuvälineet ja suunniteltu kipulääkitys auttavat päivittäisistä askareista selviytymisessä ja liikunnan toteuttamisessa.

 

Ammattilainen

Muista ottaa puheeksi:

  • jatkohoitopaikka
  • kotikuntoutustiimi
  • ennakoiva kotikäynti

Seuraavat vaiheet

Leikkauspäätös ja leikkaukseen valmistautuminen

Leikkauspäätös ja leikkaukseen valmistautuminen

Tekonivelleikkauspäätöksen tekee ortopedi yhdessä asiakkaan kanssa keskussairaalan kirurgian poliklinikalla. Leikkauspäätöksen jälkeen asiakas asetetaan kiireellisyyden mukaan leikkausjonoon.

Välittömästi ortopedin vastaanoton jälkeen on sairaanhoitajan vastaanotto. Sairaanhoitaja tarkistaa leikkauskelpoisuuden ja ohjaa tarvittavat jatkotoimenpiteet, mikäli leikkauskelpoisuus ei täyty.  Lisäksi vastaanotolla annetaan kirjalliset ohjeet tekonivelleikkaukseen valmistautumisesta sekä ohjataan oman paikkakunnan perusterveydenhuollon fysioterapiaan leikkaukseen valmentavaan ohjaukseen sekä harjoitteluryhmään.

Sosterin opas polven tekonivelleikkaukseen tulevalle

Sosterin opas lonkan tekonivelleikkaukseen tulevalle

Seuraavat vaiheet

Esitarkastuskäynti ja leikkauspäivä

Esitarkastuskäynti ja leikkauspäivä

Leikkauskelpoisuuden varmistumisen jälkeen leikkaushoidonvaraaja soittaa ja sopii leikkausajan. Noin 2 viikkoa ennen leikkausta on esitarkastuskäynti päiväkirurgisella osastolla SKS päärakennuksen O-kerroksessa. Esitarkastuskäynti sisältää laboratorio-, ekg- ja röntgentutkimukset, sairaanhoitajan-, anestesialääkärin-, fysioterapeutin- ja tarvittaessa ortopedin vastaanoton.

Tekonivelleikkaukseen tullaan suoraan kotoa leikkausaamuna päiväkirurgiselle osastolle SKS 0-kerrokseen. Sairaanhoitaja varmistaa leikkauskelpoisuuden ja esivalmistelee tekonivelleikkaukseen. Leikkaava ortopedi käy tervehtimässä ennen leikkausta. Leikkaus tehdään yleensä selkäpuudutuksessa. Leikkaus kestää valmisteluineen noin kaksi tuntia ja leikkauksen jälkeistä vointia tarkkaillaan heräämössä.

Omat henkilökohtaiset tavarat, vaatteet ja liikkumisen apuväline (kyynärsauvat tai rollaattori) toimitetaan kirurgiselle osastolle 3A, jonne siirrytään kuntoutumaan leikkauksen jälkeen.

Harvinaiset lääkkeet, jotka eivät kuulu sairaalan valikoimaan sekä hengitettävät lääkkeet, silmätipat ja insuliini ovat henkilökohtaisia ja ne otetaan sairaalaan mukaan. Muut lääkkeet jaetaan osaston lääkkeistä.

Lue lisää leikkauspäivän tapahtumista Terveyskylästä.

Seuraavat vaiheet

Leikkauksen jälkeinen hoito vuodeosastolla

Leikkauksen jälkeinen hoito vuodeosastolla

Heräämöseurannan jälkeen sinut haetaan kirurgiselle osastolle jatkohoitoon. Hoitaja varmistaa vointisi heti osastolle siirtymisen jälkeen rutiinimittauksilla, joita  toistetaan tarpeen vaatiessa. Haavasidokset  katsotaan ja kipuasiat sekä lääkitys tarkistetaan. Huolehditaan hyvästä asennosta ja mahdollistetaan asentojen vaihdot. Yleensä kivunhoitona lääkityksen lisäksi käytetään kylmäpusseja haavanseudussa.

Normaaliin ravitsemukseen pyritään mahdollisimman pian. Ruokaillessa on suositeltavaa istua vuoteen reunalla tai tuolissa.

Osastollamme noudatetaan kuntouttavaa työotetta, eli kannustamme sinua omatoimisuuteen, toki tarvittaessa autamme. Kotonakin pitää selviytyä omasta hygieniasta ja liikkumisesta. Se on askel kohti kotiutumista ja nopeaa kuntoutumista.

Jalkeille nouset todennäköisesti jo leikkauspäivän iltana apuvälineiden kanssa ja hoitajan avustamana. WC-käynti on yleensä se ensimmäinen syy liikkeelle lähtöön.  Muista pyytää tarpeeksi kipulääkettä, että levossa kipua ei juurikaan olisi. Liikkeellä ollessa kipua todennäköisesti jonkin verran tuntuu.

Laskimotukoksen ehkäisyyn käytetään verenohennuslääkkeitä, jotka annetaan sairaalassa lääkärin ohjeen mukaan yleensä pistoksena navan seutuun. Pistoshoitoa jatketaan yleensä koko sairaalassa oloajan ja tarvittaessa lääkärin harkinnan mukaan kotona joko pistoksena tai tablettihoitona 2-4 viikkoa. Sairaalassa sinulle annetaan pistosopetus voidaksesi huolehtia pistoshoidosta itse.

Osastolla saat ohjausta hoitajilta sekä fysioterapeuteilta liikkumiseen ja kuntoutumiseen. Liikkuminen ja jalkeilla olo on tärkeää myös laskimotukoksien ehkäisyssä.

Suihkuun voit mennä parin päivän kuluttua leikkauksesta. Yleensä haavasidos on paikoillaan kolme vuorokautta, ellei vuotoa ole. Kolmantena päivänä suihkutat  haavan ja tarvittaessa laitetaan uusi kevyt sidos suojaksi.

Osastojakso leikkauksen jälkeen vaihtelee yhdestä päivästä muutamaan päivään. Riippuu sinun omasta kuntoutumisestasi ja haavan parantumisesta. Kotiinlähtöpäivänä hoitaja kotiuttaa ja antaa ohjeita kirjallisesti sekä suullisesti. Mahdollisesti saat jo jatkokontrolliajat lähtiessäsi tai ne postitetaan sinulle kotiin.

Seuraavat vaiheet

Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen ja seuranta

Leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen ja seuranta

Osastolta kotiudutaan toisena tai kolmantena päivänä leikkauksesta. Osastolla kannustetaan omatoimisuuteen arkitoiminnoissa, itsenäiseen harjoitteluun ja liikkumiseen sekä kivun hoitoon. Tavoitteena on turvallinen kotiutuminen ja kuntoutumisen jatkuminen kotona.

Sairaanhoitajan hoitopuhelu on noin viikon kuluttua leikkauksesta.

Haavahakasten poisto on kahden viikon kuluttua leikkauksesta. Hakasten poistoon voi varata ajan sähköisesti (Korona-aikana sähköinen ajanvaraus ei ole käytössä) tai soittamalla terveysaseman vastaanottoon.

Fysioterapeutin jatkokontrollit ovat polven tekonivelleikkauksen jälkeen 3 viikon ja lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen 6 viikon kuluttua leikkauksesta. Kontrollikäynti on oman paikkakunnan terveyskeskuksen fysioterapiassa tai keskussairaalan fysioterapiassa. Aika lähetetään kotiin.

Kontrolli rtg ja ortopedin kontrolli kirurgian poliklinikalla ovat kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta. Aika lähetetään kotiin.

Tutustu Terveyskylässä lisämateriaaliin:

 

Seuraavat vaiheet

 

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Sen perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta sairauden taustalla on kuitenkin usein lihavuus, nivelvamma tai raskas ruumiillinen työ. Nivelrikko aiheuttaa nivelissä kipua ja jäykkyyttä, ja se saattaa ennen pitkää heikentää toimintakykyä. Nivelrikkoa ei pystytä parantamaan, joten hoidon perustana ovat sopiva terapeuttinen harjoittelu ja liikunta, tehokas kivunhoito sekä ylipainoisilla nivelrikkopotilailla laihduttaminen.

Jos mikään muu hoitokeino ei ole auttanut nivelrikkokipuihin tai potilaan toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, saattaa lääkäri perusteellisen yksilöllisen tutkimuksen ja harkinnan jälkeen ehdottaa tekonivelleikkausta.

Lisätietoja: Käypähoitosuositus Nivelrikko polvissa ja lonkissa (artroosi)

Lisämateriaalia Terveyskylässä:

Ole ystävällinen ja anna palautetta hoitopolusta tämän linkin kautta.