Työttömän terveystarkastus

Terveystarkastukseen voi hakeutua oma-aloitteisesti terveysaseman sähköisen ajanvarauksen kautta tai soittamalla terveysaseman ajanvaraukseen.

Takaisin

Terveystarkastukseen ja/tai lääkärin vastaanotolle ohjautuminen

Terveystarkastukseen ja/tai lääkärin vastaanotolle ohjautuminen

Asiakas

Voit hakeutua omatoimisesti terveyskeskukseen terveystarkastukseen tai TE-toimistosta sinut ohjataan terveystarkastukseen ja/tai työkyvyn arviointiin, jos terveydentilasi sitä edellyttää. Kaikilla kuntalaisilla on oikeus terveystarkastukseen riippumatta siitä onko hän työssä käyvä tai työtön.

Hoitajan vastaanotolle voit varata ajan Sosterin sähköisen asioinnin kautta. Sähköisesesti ajan varaaminen edellyttää tunnistautumista Sosterin sähköisiin palveluihin joko pankki- tai mobiilitunnisteiden avulla. Ajanvaraus on aina avoinna. Ajan voit varata myös puhelimitse, mutta puhelinpalvelu on usein ruuhkainen. Jos soittoosi ei vastata, jätä takaisinsoittopyyntö. Hoitajan vastaanotto on maksuton, mutta lääkärin vastaanotosta peritään maksu.

Terveystarkastuksen tavoitteena on selvittää työnhakijan terveydentila ja tukea terveyttä edistäviä elämäntapoja sekä arvioida mahdollisia toimintakyvyn rajoituksia ja, mitä tukea tai jatkoselvittelyitä on tarpeen toteuttaa.

Ammattilainen

 • Ohjaa asiakasta täyttämään esitietolomake tai lähetä lomake hänelle postitse ellei hän ole saanut sitä TE-toimistosta.
 • Jos asiakas on varannut sähköisesti ajan terveystarkastukseen, huolehdi että esitietolomake on palautettu noin viikkoa ennen vastaanottokäyntiä.
 • Jos asiakkaalle määrätään verikokeita, pyydä häntä käymään laboratoriokokeissa kolme päivää ennen vastaanotolle tuloa.

Seuraavat vaiheet

Esitiedot

Esitiedot

Asiakas

Sinulta kysytään esitietoja ennen terveystarkastukseen tuloa. Tietoja voidaan pyytää esitietolomakkeella tai suullisesti puhelimessa. Tarkoitus on kerätä tietoa terveystarkastusta varten terveydentilastasi, elintavoistasi ja elämäntilanteestasi sekä työ- ja toimintakykyyn vaikuttavista terveydellisistä seikoista.

Hoitaja tutustuu suunnittelee terveystarkastuksen sisältöä sinun tarpeiden mukaisesti. Jos esitietojen perusteella terveydentilasi edellyttää lääkärin vastaanottokäyntiä, varataan sinulle suoraan aika lääkärille ilman hoitajalla käyntiä. Lääkärikäynti on maksullinen.  Sinulle ilmoitetaan, jos sinun tulee käydä laboratoriossa ennen vastaanotolle tuloa.

Ammattilainen

 • Työttömän terveystarkastuksen pyyntö on lähetetty sinulle postitse TE-toimistosta tai asiakas on itse lähettänyt sen.
 • Arvioi esitietojen perusteella varataanko asiakkaalle aika suoraan lääkärille.
 • Tarvittaessa TE-toimistoon ilmoitetaan terveystarkastuksen ja/tai lääkärin vastaanotolle pääsyn aikataulusta, jotta asiakkaan etuisuuksiin ei tule katkosta tai viivettä.

Seuraavat vaiheet

Hoitajan terveystarkastus

Hoitajan terveystarkastus

Asiakas

Terveystarkastus painottuu sinun ja hoitajan väliseen keskusteluun terveydentilastasi, elintavoistasi ja elämäntilanteestasi sekä työ- ja toimintakykyysi vaikuttavista terveydellisistä seikoista. Tarpeen mukaan sinulta tarkistetaan näkö ja kuulo. Tarkastuksessa tehdään seulontoja, mm. päihteiden käytön riskitesti, diabetesriskitesti ja mahdollisesti masennuskysely. Hoitajan tekemä terveystarkastus on maksuton.

Tavoitteena on hakea vastausta terveystarkastukseen lähettäneen viranomaistahon esittämään kysymykseen. Haastattelun, mittausten, laboratoriotulosten ja terveystarkastuksen tulosten perusteella sinua ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin.

Laboratoriotutkimukset

 • Laboratoriotutkimuksia tehdään tarpeen mukaan. Tyypillisimpiä ovat perusverenkuva, verensokeri ja rasva-arvot.
 • Jos sinulla on säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä, voidaan niihin liittyen tehdä muitakin laboratoriotutkimuksia.
 • Laboratoriotutkimusten tulokset näet Kanta.fi –palvelun OmaKannasta noin viikon kuluttua, jos tulokset ovat normaalilla viitealueella. Muussa tapauksessa lääkäri arvioi tulokset ja ilmoittaa niistä sinulle erikseen.

Kuva: AOP

Ammattilainen

 • Jos asiakas on täyttänyt esitietolomakkeen, käy se läpi tarkastuksen yhteydessä ja anna ohjausta mahdollisten sairauksien hoidosta sekä ennalta ehkäisystä.
 • Terveystarkastus sisältää:
  • Riskitestit: diabetes, Audit, masennuskysely tarvittaessa
  • Näön ja kuulon tarkistus tarvittaessa
  • Verenpaineen mittaus
 • Kerro asiakkaalle laboratoriotutkimuksen tulokset ja niihin liittyvät kommentit, jos lääkäriä on konsultoitu tuloksiin liittyen.

Seuraavat vaiheet

Lääkärin vastaanotto ja työkyvyn arviointi

Lääkärin vastaanotto ja työkyvyn arviointi

Asiakas

Lääkärin arvion tavoitteena on selvittää terveydentilasi, arvioida mahdollisia toimintakyvyn rajoituksia ja, mitä tukea tai jatkoselvittelyitä on tarpeen toteuttaa. Lääkärin arviointi työkyvystäsi sisältää kuvauksen mihin pystyt mahdollisista rajoitteista huolimatta ja miten mahdollisia toimintaesteitä voidaan poistaa. Lääkärin arvioinnin pohjalta sinulle laaditaan tarvittaessa työllistymistä tukeva kuntoutussuunitelma ja sinut ohjataan hoitoon ja/tai kuntoutukseen.

Lääkäri

 • Arvioi asiakkaan lääkinnällisen avun tarve ja tee arvio asiakkaan työkyvystä.
 • Jos asiakas ei ole sairaudesta johtuen työkykyinen, kirjoitetaan hänelle sairauslomaa.
 • Tarpeen mukaan yhteistyössä asiakkaan ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kesken tehdään asiakkaalle yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma.
 • Laadi TE-toimiston pyyntöön lausunto asiakkaan työkyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Seuraavat vaiheet

Palaute TE-toimistoon

Palaute TE-toimistoon

Asiakas

TE-toimistolle lähetetään suostumuksellasi terveydenhuollosta palaute, josta ilmenee miten sinun toiminta- ja työkyky vaikuttavat työllistämistoimenpiteisiin. Hoitajan tekemän terveystarkastuksen jälkeen TE-toimistolle annetaan suostumuksellasi palaute terveystarkastuksesta.

Lääkärin tekemässä arviossa kuvataan jäljellä olevaa toimintakykyäsi, esim. mihin pystyt mahdollisista rajoitteista huolimatta. Lisäksi arvioidaan miten toimintaesteitä voidaan poistaa.

Ammattilainen

 • Kuvaa TE-toimiston pyytämään palautteeseen asiakkaan terveydentilaan liittyvät työnhakuun vaikuttavat seikat.
 • Ota tarvittaessa palutteessa kantaa asiakkaalle suositeltaviiin kuntoutus- ja terapiahoitoihin, jos terveydentila edellyttää moniammatillista hoidon koordinointia.
 • Asiakkaan luvalla tiedot välitetään TE-toimistoon osoitteella Kirjaamo, TE-toimisto,  PL 74, 50101 Mikkeli.

 

Seuraavat vaiheet

 

Ole ystävällinen ja anna palautetta asiakaspolusta tämän linkin kautta.

Yhteistyötahot